Znak - roboty drogowe

Rozpoczyna się kolejny etap realizacji planu budowy infrastruktury wodno – kanalizacyjnej na terenie gminy Sędziejowice. Oznacza to niestety pewne utrudnienia w ruchu drogowym.

Wykonawca, firma „KAN-MIX” Sp. z o.o. rozpocznie prace na odcinku Niecenia - Pruszków. W związku z tym mieszkańcy będą mieli czasowo ograniczony dostęp do gruntów ornych. Wykonawca dołoży wszelkich starań aby uciążliwości były jak najmniejsze i występowały tylko tam, gdzie nie da się tego uniknąć.

Logo Krajowej Administracji Skarbowej

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łasku przypomina, że zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości, a także zaświadczenia o wysokości przychodu lub dochodu można uzyskać bez wizyty w urzędzie skarbowym. W e-Urzędzie Skarbowym (e-US) można złożyć wniosek i bezpłatnie otrzymać zaświadczenie nawet
w ciągu kilku minut.

 

Warunkiem skorzystania z usługi jest udzielenie zgody na doręczenie elektroniczne, która pozwala na dwustronną komunikację KAS z klientami. Zaświadczenie jest wystawiane jako dokument elektroniczny i doręczane online na konto podatnika
w e-US.

Jakie zaświadczenia można otrzymać elektronicznie
 W e-Urzędzie Skarbowym automatycznie wydawane są zaświadczenia o:
• wysokości dochodu podatnika w podatku dochodowym od osób fizycznych (ZAS-DF);
• wysokości przychodu, dochodu, podatku należnego oraz składek na ubezpieczenia wykazane w PIT (ZAS-DFU);
• niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości (ZAS-W).


Jak uzyskać zaświadczenie
• Zaloguj się do e-Urząd Skarbowy (podatki.gov.pl),
• Wyraź zgodę na doręczenie elektroniczne,
• Za pomocą kreatora uzupełnij wniosek o zaświadczenie i wyślij. Jak zaświadczenie będzie gotowe – poinformujemy Cię o tym smsem lub mejlem,
• Odbierz zaświadczenie na swoim koncie w e-Urzędzie Skarbowym (zakładka „Dokumenty otrzymane").

Nie drukuj zaświadczenia. Korzystaj wyłącznie z postaci elektronicznej, którą możesz zapisać na nośniku pamięci lub wysłać, np. mejlem.

Podpis na elektronicznym zaświadczeniu
Ważne! Zaświadczenie elektroniczne ma taką samą moc prawną jak dokument papierowy.
Zaświadczenie wydane klientowi elektronicznie w e-Urzędzie Skarbowym jest podpisane pieczęcią Szefa KAS lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym uprawnionego pracownika urzędu skarbowego. Osoba, która otrzyma zaświadczenie w wersji elektronicznej powinna posługiwać się wyłącznie jego wersją elektroniczną i w takiej formie przekazać je określonej instytucji, takiej jak: bank, uczelnia, MOPS czy GOPS. Prawidłowość podpisu elektronicznego można zweryfikować na stronach Podpisz dokument elektronicznie – wykorzystaj podpis zaufany - Gov.pl - Portal Gov.pl (www.gov.pl) lub Weryfikacja podpisu (puesc.gov.pl).

Kto może wnioskować o zaświadczenie
Wniosek o wydanie zaświadczenia o dochodach (ZAS-DF) lub o wysokości dochodu
i składkach (ZAS-DFU) możesz złożyć:
• za siebie;
• za inną osobę fizyczną, której jesteś pełnomocnikiem ogólnym.
Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu lub stanie zaległości w podatkach
(ZAS-W) możesz złożyć:
• za siebie;
• za inną osobę fizyczną, której jesteś pełnomocnikiem ogólnym;
• za inny podmiot, niebędący osobą fizyczną, którego jesteś pełnomocnikiem ogólnym;
Uwaga! Od 21 czerwca br. wniosek może złożyć także organizacja. Aby to zrobić, powinna ustanowić użytkownika konta organizacji w e-US. Warto o tym przeczytać na Konto organizacji (podatki.gov.pl). 

Koparka

Rozpoczyna się kolejny etap realizacji planu budowy infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Sędziejowice. Utrudniony dostęp do części posesji.

Wykonawca, firma KAN-MIX Sp. z o.o. rozpocznie prace na terenie Woli Marzeńskiej. W związku z tym mieszkańcy nieruchomości od nr 8A do nr 14 będą mieli czasowo ograniczony dostęp do posesji.

Wykonawca dołoży starań aby uciążliwości były jak najmniejsze i występowały tylko tam, gdzie nie da się ich uniknąć.