Palenisko

Zgodnie z nowymi przepisami, właściciele i zarządcy budynków muszą złożyć deklaracje dotyczące ogrzewania. Deklaracje można składać drogą elektroniczną lub w urzędzie. Ustawodawca daje rok na dopełnienie obowiązku.

Od 1 lipca 2021 r. zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 554), każdy właściciel budynku mieszkalnego i użytkowego lub zarządca budynku jest zobowiązany złożyć deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). W tym systemie informatycznym będą umieszczone informacje o rodzaju ogrzewania stosowanego w budynkach.

Dla budynków, które już istnieją właściciel lub zarządca ma 12 miesięcy, natomiast dla nowo powstałych budynków termin ten będzie wynosił 14 dni.


Deklaracje można składać:

1) w formie elektronicznej za pośrednictwem strony internetowej: https://zone.gunb.gov.pl, przy użyciu profilu zaufanego albo dowodu elektronicznego.
2) w formie papierowej, czyli wypełniony dokument należy wysłać listem albo złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Sędziejowice.


W deklaracji właściciel domu powinien zgłosić wszystkie źródła ogrzewania. Wskazuje się informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw, o których mowa odpowiednio w art. 27a ust. 2 pkt 1 lit. a i c ww. ustawy.


Szczegółowe informacje na temat CEEB na stronie internetowej: https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq

 

Załączniki:
Pobierz plik (Formularz  - budynki-niemieszkalne.pdf)Formularz - budynki-niemieszkalne.pdf[ ]93 kB2021-07-05 08:59
Pobierz plik (Formularz - budynki-mieszkalne - deklaracja-a-30.06.2021.pdf)Formularz - budynki-mieszkalne - deklaracja-a-30.06.2021.pdf[Formularz - budynki-mieszkalne]234 kB2021-09-03 10:27
Kot

Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „SUKCES” przy Zespole Szkół w Marzeninie, otrzymał dofinansowanie w ramach Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030. Projekt "List do kota" realizowany od 01.07.2021 r. do 31.12.2021 r., jest propozycją na trudny czas pandemii – epidemii samotności i izolacji społecznej.

To swoisty systemem wsparcia odbudowujący więzi społeczne i rodzinne, dający możliwość samoorganizacji i aktywnego działania na rzecz rodziny, środowiska lokalnego, historii, tradycji oraz ekologii. Uczestnicy przedsięwzięcia otrzymają wszechstronną ofertę działań integracyjnych, doskonalącą umiejętności społeczne, propagującą aktywność artystyczną i sportową. Projekt składa się z 6 modułów, które dzięki strategii wzajemnego dopełniania się, będą realizować wspólny cel projektu:

1. „System Wsparcia” – to cykl warsztatów i spotkań, rodzicielskie pogotowie coachingowe, doradztwo zawodowe, informatyczne i psychologiczne, dla całych rodzin i indywidualne dla różnych grup wiekowych : dzieci, młodzieży
i seniorów.

2. „Rodzina znaczy wiele” - to propozycja zaprezentowania się rodzin realizujących różne pasje i zainteresowania, okazja dzielenia się bardzo indywidualnymi osiągnięciami wspólnot rodzinnych podczas specjalnie zaplanowanych integracyjnych spotkań środowiskowych.

3. „Sport dla każdego” – to oferta bardzo potrzebnych działań kompensujących i porządkujących potrzeby motoryczne dzieci, młodzieży i seniorów, w ramach codziennej (poza niedzielami) opieki instruktorskiej na terenie boiska szkolnego przy Zespole Szkół w Marzeninie.

4. „Zajęcia artystyczno-edukacyjne” – to propozycja aktywnego rozwoju pasji, zainteresowań, wrażliwości społecznej oraz zdobywania wiedzy w ramach zajęć rozwijających umiejętności: epistolarne, taneczne, rękodzielnicze, śpiewacze, językowe (j. angielski), instrumentalne i teatralne.

5. „Jesteśmy Razem” - to cykl spotkań integracyjnych budujących relacje i umacniających więzi człowieka z człowiekiem, człowieka z pupilem, człowieka z naturą:
- „List do kota” - przedsięwzięcie plenerowe, które zgromadzi szczęśliwych posiadaczy zwierząt domowych wraz z pupilami. Impreza odbędzie się 24 lipca w okolicach Dnia Samotnych.
- „Hej Chłopcy” - to kontynuacja ubiegłorocznej inicjatywy lokalnej, która 1 sierpnia zgromadzi i zintegruje wspólnym śpiewem pieśni powstańczych i patriotycznych przedstawicieli wszystkich grup wiekowych z terenu całej gminy
- „Dzień Promocji” - VII edycja imprezy środowiskowej o zasięgu mędzypowiatowym, łącząca aktywność ruchową - biegi przełajowe i marsz na 5 dystansach oraz kulturalną - prezentacja dorobku uczestników zajęć artystyczno-edukacyjnych, promująca zdrowy styl życia, produkty ekologiczne,
- „Kino plenerowe” - cykl projekcji filmów na terenie boiska szkolnego. Afirmacyjne przesłanie obrazów będzie kolejnym elementem wzmacniającym "ducha" uczestników.

6. „Latający dziennikarze” – regularne zajęcia dziennikarskie kształtujące umiejętności kluczowe. Projekt wykorzysta studio multimedialne funkcjonujące w Zespole Szkół w Marzeninie. Efektem działań dziennikarskich będzie stały przekaz informacji do środowiska lokalnego z wykorzystaniem technologii informatycznej.

Większość działań projektowych będzie realizowana na terenie boiska szkolnego Zespołu Szkół w Marzeninie, gdzie zastosujemy specjalne rozwiązania infrastrukturalne (parasole grzewcze, namioty plenerowe), chroniące przed trudnymi warunkami atmosferycznymi oraz ułatwiające zachować dystans społeczny. Komunikację z otoczeniem
i promocję działań projektowych zapewni telebim - umieszczony na fasadzie budynku Zespołu Szkół w Marzeninie. Będziemy współpracować z lokalnymi podmiotami społecznymi: władzami sołectw, Ochotniczymi Strażami Pożarnymi i Kołami Gospodyń Wiejskich.
Serdecznie zapraszamy do udziału w działaniach projektowych!

Biuro projektu mieści się w siedzibie Zespołu Szkół w Marzeninie - Tel. 43 677 15 26.

 

image15image29 image42

 Tekst: Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „SUKCES” przy Zespole Szkół w Marzeninie

 

 

Grupa młodzieży na tle zachodu słońca

Rozpoczęły się wakacje. Dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Sędziejowice to czas aktywnego wypoczynku, a to za sprawą atrakcji przygotowanych przez szkoły, stowarzyszenia i gminne jednostki. Nie będzie nudy.

 

data

Wydarzenie

Opis

Miejsce

Organizator

26.06.2021

Odjazdowy Bibliotekarz”

Rajd rowerowy

Teren gminy Sędziejowice

GBP w Sędziejowicach

02-10.07

Obóz sportowo-rekreacyjny - Dzierżoniów

Obóz sportowo-rekreacyjny

Dzierżoniów

GOK Sędziejowice

12-21.07

Obóz sportowo-rekreacyjny - Łeba

Obóz sportowo-rekreacyjny

Łeba

GOK Sędziejowice

31.07

List do kota

spotkanie plenerowe właścicieli zwierząt i ich pupili

Marzenin – boisko szkolne

ZS Marzenin

31.07

Letnie kino plenerowe

sobotnie projekcje filmów z przekazem afirmacyjnym

Marzenin – amfiteatr

ZS Marzenin

01.08

Śpiewamy piosenki powstańcze

Rocznica wybuchu powstania warszawskiego

Marzenin – amfiteatr

ZS Marzenin

07.08

Letnie kino plenerowe

sobotnie projekcje filmów z przekazem afirmacyjnym

Marzenin – amfiteatr

ZS Marzenin

14.08

Letnie kino plenerowe

sobotnie projekcje filmów z przekazem afirmacyjnym

Marzenin – amfiteatr

ZS Marzenin

 

Ponadto:

Gminna Biblioteka Publiczna w Sędziejowicach:


1. Codziennie, naprzemiennie zajęcia tematyczne dla dzieci i młodzieży, w tym m.in.:
- dni gier planszowych i puzzli – Czytelnicy mogą wypożyczyć dostępne w bibliotece gry planszowe i zagrać na terenie patio. W tym czasie organizowane będą również turnieje w warcaby, wspólne granie w chińczyka lub kalambury, zawody criss cross czy układanie puzzli.
- dni z literaturą – W tym czasie organizowane będą zabawy oparte o głośne czytanie i zabawę słowem, zagadki i quizy, teatrzyki.
- dni plastyczne – Zajęcia plastyczne dla dzieci takie jak rysowanie, modelowanie z masy solnej lub masy papierowej, wycinanki.

2. W czasie wakacji z grupą wybrane młodzieży będziemy realizować projekt „Sieć na kulturę” w podregionie sieradzkim.

3. Dla dorosłych planujemy co najmniej dwa spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki.

4. Wszyscy korzystający z Letniej Czytelni na Patio mogą liczyć na bezpłatny dostęp do prasy w aplikacji Publico24 Newsstand w strefie Letniej Czytelni oraz na darmową kawę.

 

Zespół Szkół w Marzeninie:

1. Zajęcia sportowe z animatorem (piłka nożna, koszykówka, tenis ziemny, siatkówka, szachy, nordic walking) - całe wakacje, od pon. do sob. - 4 h dziennie

2. Zajęcia artystyczne - (taniec, śpiew, teatr, zespół instrumentalny, plastyka, zajęcia epistolarne, językowe - po 2/tyg.) - całe wakacje, od poniedziałku do piątku.

Zajęcia odbędą się na terenie obiektów Zespołu Szkół w Marzeninie (boisko, budynek szkoły). Instytucja inicjująca działania - Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "SUKCES" przy Zespole Szkół w Marzeninie.

 

Stowarzyszenie Sędziejowice na Plus:

Stowarzyszenie we współpracy z 1. Sędziejowicką Drużyną Harcerek "Łąka" szykuje w sierpniu objazdową serię atrakcji dla dzieci i młodzieży - Wakacje na Plus. Zajęcia będą odbywały się w świetlicach na terenie gminy. Na liście znajdują się: Brzeski, Dobra, Korczyska, Lichawa, Osiny, Podule, Pruszków, Rososza, Siedlce, Sędziejowice, Wola Wężykowa, Żagliny. Harmonogram zostanie przedstawiony w połowie lipca. Akcja odbywa się pod honorowym patronatem senatora Macieja Łuczaka.

 

Gminny Ośrodek Kultury w Sędziejowicach:

Przez całe wakacje czynna jest świetlica w GOK przy ul. Wieluńskiej 7 w Sędziejowicach, z której mogą korzystać dzieci i młodzież.