Herb Gminy Sędziejowice

Wójt Gminy Sędziejowice informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sędziejowice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Przedmiotem sporządzenia niniejszej zmiany Studium jest weryfikacja dotychczasowych kierunków zmian w strukturze przestrzennej oraz przeznaczeniu wybranych terenów położonych we wsi Bilew.

Zainteresowani mają możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sędziejowice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 13 października 2023 r. do 6 listopada 2023 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Sędziejowicach, ul. Wieluńska 6, 98-160 Sędziejowice, w godzinach pracy Urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany Studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu
27 października 2023 r. w sali narad Urzędu Gminy w Sędziejowicach, ul. Wieluńska 6, 98-160 Sędziejowice, o godz. 1100.

Załączniki:
Pobierz plik (ogłoszenie zmiana Studium gm. Sędziejowice.pdf)ogłoszenie zmiana Studium gm. Sędziejowice.pdf[ ]197 kB2023-10-20 09:30
Wnętrze autobusu

Wójt Gminy Sędziejowice podaje do publicznej wiadomości informację o organizacji bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego, o którym mowa w art. 37 f ustawy Kodeks wyborczy, podczas Wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 15 października 2023 r.

Kurs nr I

8.50 Brody
9.00 Sobiepany
9.10 Kozuby Nowe
9.15 Kozuby Wieś
9.30 Wrzesiny
9.40 Przymiłów
9.45 Grabia
9.50 Brzeski
9.55 Brzeski Krzywda
10.20 Podule
10.30 Grabica
10.35 Wola Wężykowa
10.40 Zamość
10.45 Grabno
10.55 Siedlce
11.05 Kośne
11.10 Korczyska
11.15 Osiny
11.30 Kolonia Kamostek
11.45 Dobra
12.00 Wola Marzeńska
12.05 Niecenia
12.10 Rososza

Kurs nr II

13.50 Brody
14.00 Sobiepany
14.10 Kozuby Nowe
14.15 Kozuby Wieś
14.30 Wrzesiny
14.40 Przymiłów
14.45 Grabia
14.50 Brzeski
14.55 Brzeski Krzywda
15.20 Podule
15.30 Grabica
15.35 Wola Wężykowa
15.40 Zamość
15.45 Grabno
15.55 Siedlce
16.05 Kośne
16.10 Korczyska
16.15 Osiny
16.30 Kolonia Kamostek
16.45 Dobra
17.00 Wola Marzeńska
17.05 Niecenia
17.10 Rososza

 

Ręka wrzucająca głos do urny

Wójt Gminy Sędziejowice podaje do wiadomości wyborców informację o wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.:


1. Sędziejowice - Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Sędziejowicach, ul. Powstańców 1863 Roku 6, Sędziejowice
2. Korczyska, Osiny - Świetlica wiejska w Osinach, Osiny 17A (lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych)
3. Marzenin - Zespół Szkół w Marzeninie, Marzenin ul. Łaska 7 (lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych)
4. Pruszków - Remiza OSP w Pruszkowie, Pruszków ul. Główna 16
5. Brzeski, Grabia, Grabia Trzecia, Przymiłów - Remiza OSP w Grabi, Grabia 23 (lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych)
6. Grabica, Wola Wężykowa, Grabno, Zamość, Podule - Remiza OSP w Grabnie, Grabno 2
7. Nowe Kozuby, Stare Kozuby - Świetlica wiejska w Kozubach, Nowe Kozuby 3B (lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych)
8. Sędziejowice-Kolonia, Brody, Sobiepany - Przedszkole Publiczne w Sędziejowicach, Sędziejowice-Kolonia 12D (lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych)
9. Żagliny - Remiza OSP w Żaglinach, Żagliny 79 (lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych)
10. Bilew - Remiza OSP w Bilewie, Bilew 26
11. Kustrzyce, Wrzesiny - Świetlica wiejska w Kustrzycach, Kustrzyce 11
12. Niecenia, Wola Marzeńska, Rososza - Świetlica wiejska w Rososzy, Rososza 28A
13. Dobra - Przedszkole w Dobrej, Dobra 49 (lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych)
14. Siedlce - Świetlica wiejska w Siedlcach, Siedlce 30A
15. Kamostek - Remiza OSP w Kamostku, Kamostek 43
16. Lichawa - Świetlica wiejska w Lichawie, Lichawa 58B(lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych)

Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 15 października 2023 r. od godz. 7:00 do godz. 21:00.

Pełna informacja pod adresem https://shorturl.at/ioB14