Znak prace drogowe

Rozpoczyna się kolejny etap realizacji planu budowy infrastruktury wodno – kanalizacyjnej na terenie gminy Sędziejowice.


Wykonawca, firma „KAN-MIX” Sp. z o.o. rozpocznie prace na ulicy Górnej w Pruszkowie.


W związku z tym mieszkańcy będą mieli czasowo ograniczony dostęp do posesji. Wykonawca dołoży wszelkich starań aby uciążliwości były jak najmniejsze i występowały tylko tam, gdzie nie da się tego uniknąć.

Logo Gminnego Ośrodka Kultury Sędziejowice

Gminny Ośrodek Kultury w Sędziejowicach może poszczycić się nie lada sukcesem, jakim jest pozyskanie dotacji ze Środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu EtnoPolska. Edycja 2023.


W ramach dotacji GOK realizuje projekt pn „Sędziejowice na ludowo”, który zakłada wyposażenie Zespołu Pieśni i Tańca „Ziemia Sędziejowicka” w 12 kompletów strojów lubelskich. Głównym celem projektu jest popularyzacja lokalnej tradycji i kultury ludowej w dziedzinie muzyki, tańca i śpiewu.

Efektem doposażenia tej sekcji w nowe stroje będzie podniesienie wartości estetycznych i wizualnych występów. Większy zakres kreacji scenicznych przełoży się na ukazanie zróżnicowania tradycyjnych ubiorów a co za tym idzie do promowania tradycji regionalnych i narodowych. Szerzej rozumianym rezultatem jaki GOK chce osiągnąć jest popularyzacja kultury ludowej wśród społeczeństwa od najmłodszych lat.

Zespół Pieśni i tańca „Ziemia Sędziejowicka” skupia wokół siebie ludzi kochających taniec, śpiew oraz folklor. Instruktorem oraz choreografem zespołu jest dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Sędziejowicach – Grzegorz Brożyński. W swojej wieloletniej działalności prezentują tańce i śpiew z różnych regionów Polski : rzeszowskiego, podregionu przeworskiego, sieradzkiego, łowickiego, lubelskiego oraz tańce narodowe – polonez, mazur, walc.

Informacja GOK Sędziejowice

Herb Gminy Sędziejowice

Wójt Gminy Sędziejowice informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sędziejowice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Przedmiotem sporządzenia niniejszej zmiany Studium jest weryfikacja dotychczasowych kierunków zmian w strukturze przestrzennej oraz przeznaczeniu wybranych terenów położonych we wsi Bilew.

Zainteresowani mają możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sędziejowice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 13 października 2023 r. do 6 listopada 2023 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Sędziejowicach, ul. Wieluńska 6, 98-160 Sędziejowice, w godzinach pracy Urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany Studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu
27 października 2023 r. w sali narad Urzędu Gminy w Sędziejowicach, ul. Wieluńska 6, 98-160 Sędziejowice, o godz. 1100.

Załączniki:
Pobierz plik (ogłoszenie zmiana Studium gm. Sędziejowice.pdf)ogłoszenie zmiana Studium gm. Sędziejowice.pdf[ ]197 kB2023-10-20 09:30