29 października 2019 r. w Zespole Szkół w Marzeninie odbyło się uroczyste ślubowanie pierwszoklasistów. Było to bardzo ważne wydarzenie nie tylko dla najmłodszych uczniów, ale również dla ich rodziców, którzy tak licznie przybyli na tę uroczystość.

W ślubowaniu wzięli również udział zaproszeni goście: Wójt Gminy Sędziejowice - Dariusz Cieślak, inż. Tomasz Fraszka, Sołtysi: Marta Sobala, Arkadiusz Kałuża i Tomasz Kopka, dyrekcja szkoły, nauczyciele i uczniowie.

Pierwszoklasiści przygotowali program artystyczny. Mimo stresu związanego z publicznym występem, dzieci świetnie poradziły sobie z mikrofonem , na co uwagę w swoim przemówieniu zwrócił Wójt Dariusz Cieślak. Z przejęciem recytowały wiersze, głośno i wyraźnie śpiewały piosenki, za co publiczność nagrodziła ich gromkimi brawami.

Po części artystycznej, w niezwykle podniosłej atmosferze, pierwszacy ślubowali być dobrymi Polakami, godnie reprezentować swoją szkołę, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość  rodzicom i nauczycielom. Po złożonym ślubowaniu dyrektor Krzysztof Jaworski dokonał symbolicznego pasowania na ucznia. Na zakończenie pierwszoklasiści  otrzymali akt ślubowania oraz swój pierwszy dokument – legitymację szkolną.