Bezpieczeństwo

Szkody budowlane

Informacja dla mieszkańców, którzy w wyniku nawałnicy odnieśli szkody budowlane:

Posiadacze polis powinni w pierwszej kolejności straty zgłaszać do swoich ubezpieczycieli.

Gmina Sędziejowice wystąpiła do Wojewody Łódzkiego o uruchomienie rezerwy celowej budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Poszkodowani mogą liczyć na pomoc finansową w formie zasiłków celowych. Zasady pod adresem: https://www.gov.pl/web/mswia/usuwanie-skutkow-klesk-zywiolowych

W poniedziałek zostanie powołana Komisja do spraw szacowania strat. Zasady jej funkcjonowania i ścieżki występowania o odszkodowanie zostaną przekazane w komunikacie.

Zakład energetyczny deklaruje usunięcie większości awarii i przywrócenie zasilania do godz. 20:00 10 lipca. Należy jednak mieć na uwadze skalę uszkodzeń i liczyć się z tym, że na prąd będziemy musieli poczekać dłużej.

Awarie przyłączy do posesji od głównych linii, które nie są objęte konserwacją przez Zakład Energetyczny należy usuwać indywidualnie.

W sytuacjach wyjątkowych prosimy o kontakt z kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej pod nr tel. 798 682 218

Zniszczony znak Sędziejowice-Kolonia

Gmina Sędziejowice znalazła się w stanie alarmu. Wszystkie dostępne służby zajmują się pomocą poszkodowanym i zapewnieniem bezpieczeństwa. Straty są ogromne, ale na szczęście nie ma sygnałów o ofiarach.

W wielu miejscach brakuje prądu, ale służby w pierwszej kolejności zabezpieczają domostwa pozbawione dachów, przywracają przejezdność dróg i usuwają połamane drzewa, które zagrażają budynkom i przechodniom. Prąd i budynki niemieszkalne w dalszej kolejności. Gmina jest w kontakcie z zakładem energetycznym.

Szkody i zagrożenia należy zgłaszać pod numer alarmowy Państwowej Straży Pożarnej 998 oraz numer 112. Wszystkie gminne oddziały Ochotniczych Straży Pożarnych są w akcji. Pomagają druhowie z sąsiednich gmin. Dziękuję, że w tak trudnych chwilach możemy na Was liczyć.

Od godz. 17.00 działa Sztab Kryzysowy. Wszystkie siły Gminnej Jednostki Usług Komunalnych zostały skierowane do pomocy służbom ratowniczym. Sukcesywnie przywracamy ład w gminie. Aktualne prognozy prognozy nie przewidują burz i opadów w ciągu najbliższych dwóch dób.

Od poniedziałku Urząd Gminy Sędziejowice podejmie wszelkie dostępne procedury związane z pomocą poszkodowanym i usuwaniem skutków nawałnicy.

 

Zdjęcie błyskawicy na zachmurzonym niebie

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy wydał ostrzeżenie meteorologiczne 2. stopnia dla terenu powiatu łaskiego. Meteorolodzy ostrzegają o burzach z gradem.

Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Poznaniu podaje w ostrzeżeniu nr 60, że od godz. 12:00 dnia 09.07.2021 do godz. 24:00 dnia 09.07.2021 na terenie powiatu łaskiego prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć [ulewne/nawalne] opady deszczu od 30 mm do 50 mm, lokalnie 60 mm oraz porywy wiatru do 100 km/h. Miejscami grad.

Zdjęcie błyskawicy na zachmurzonym niebie

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy wydał ostrzeżenie meteorologiczne 2. stopnia dla terenu powiatu łaskiego. Meteorolodzy ostrzegają o burzach z gradem oraz o upale.

Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Poznaniu podaje w ostrzeżeniu nr 75, że od godz. 20:00 dnia 24.06.2021 do godz. 05:00 dnia 25.06.2021 na terenie powiatu łaskiego prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć ulewne opady deszczu do 50 mm oraz porywy wiatru do 100 km/h. Miejscami grad. Największa intensywność zjawisk prognozowana jest na godziny wieczorne i nocne. Zjawisko przewidywane jest od godz. 13:00 dnia 08.07.2021 do godz. 09:00 dnia 09.07.2021.

W tym samym ostrzeżeniu meteorolodzy przewidują upał. Temperatura maksymalna w dzień od 30°C do 32°C. Temperatura minimalna w nocy od 18°C do 19°C. Ostrzeżenie o upałach jest ważne od godz. 13:00 dnia 07.07.2021 do godz. 19:00 dnia 08.07.2021.

 

 

Zdjęcie błyskawicy na zachmurzonym niebie

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy wydał ostrzeżenie meteorologiczne 2. stopnia dla terenu powiatu łaskiego. Meteorolodzy ostrzegają o burzach z gradem.

Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Poznaniu podaje w ostrzeżeniu nr 53, że od godz. 20:00 dnia 24.06.2021 do godz. 05:00 dnia 25.06.2021 na terenie powiatu łaskiego prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć nawalne opady deszczu do 50 mm oraz porywy wiatru do 100 km/h. Miejscami grad.