IMG 20200719 194002Gmina Sędziejowice wzbogaciła się w ostatnich dniach o dwa nowe wozy ratowniczo-gaśnicze, które z pewnością poprawioną bezpieczeństwo pożarowe na terenie gminy.

Nowy samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP KSRG Sędziejowice, przywitany został zarówno przez druhów jak i mieszkańców 10 lipca. Uroczyste poświęcenie i przekazanie w użytkowanie miało miejsce w niedzielę /19 lipca/. Poświęcenia dokonał bp Ireneusz Pękalski z Archidiecezji Łódzkiej. Dzień wcześniej /18 lipca/ mieszkańcy powitali wóz w Marzeninie.

- Zakupione wozy pożarnicze poprawią znacznie bezpieczeństwo na terenie naszej małej ojczyzny. Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do pozyskania sprzętu pożarniczego dla naszych jednostek. Zaczynając od samych ochotników, poprzez pracowników urzędu i radnych gminnych, a kończąc na parlamentarzystach i przedstawicielach instytucji rządowych – mówił Wójt Gminy Sędziejowice, Dariusz Cieślak.

Nowe wozy dla OSP Sędziejowice i OSP Marzenin zakupiono dzięki dotacjom przyznanym przez MSWiA, po 560 tys. zł każda. Dotacji nie byłoby bez wsparcia władz Państwowej Straży Pożarnej oraz parlamentarzystów. Kwotę uzupełniła dotacja udzielona przez Gminę Sędziejowice, którą radni przekazali jednogłośnie.

- Spełniło się marzenie druhów z naszej jednostki. Dziękujemy parlamentarzystom, przedstawicielom PSP, władzom gminy oraz radnym gminnym, a także sołtysowi i mieszkańcom – podkreślał Prezes OSP Sędziejowice, Piotr Stachowiak.

Więcej zdjęć.