wiatr

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 17 IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Poznaniu

Zjawisko: Silny wiatr

Stopień zagrożenia: 1

Ważność: od godz. 14:00 dnia 12.03.2020 do godz. 19:00 dnia 12.03.2020

Obszar: województwo łódzkie powiat łaski
Przebieg: Przewiduje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 35 km/h do 45 km/h, w porywach do 90 km/h z zachodu.
Skutki: Uszkodzenia budynków, dachów; szkody w drzewostanie, łamanie gałęzi i drzew; utrudnienia komunikacyjne.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%): 85%

Czas wydania: godz. 20:43 dnia 11.03.2020
Dyżurny synoptyk IMGW-PIB: Piotr Szewczak

Przestrzegaj następujących zasad postępowania:
- uprzątnij z obejścia przedmioty, które porwane przez wiatr mogłyby narobić szkód;
- pozamykaj okna, drzwi, włazy dachowe;
- zabezpiecz rynny i inne części budynku;
- usuń z parapetów i balkonów przedmioty, które mogą zagrażać przechodniom;
- schowaj się w środkowych i najniższych partiach budynku z dala od oszklonych okien, sufitów i drzwi;
- nie wychodź na zewnątrz i nie korzystaj z pojazdów samochodowych, jeśli nie jest to absolutnie konieczne;
- jeśli znajdziesz się z dala od domu, pozostań tam, gdzie jesteś, dopóki wichura nie przejdzie;
- nie parkuj pojazdów w pobliżu drzew, słupów, plansz reklamowych i trakcji elektrycznych, sam też unikaj tych miejsc;
- nie spaceruj pod balkonami - spadające doniczki, kwietniki lub szyby okienne mogę dotkliwie poranić;
- wyłącz główny wyłącznik prądu - ograniczy to możliwość powstania pożaru;
- słuchaj komunikatów radiowych i telewizyjnych oraz przestrzegaj przekazywanych w nich zasad zachowania się.