Poczty sztandarowe gminnych OSP

Corocznie 4 maja obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Strażaka. Szczególnie w gminach wiejskich, gdzie etos służby druhów ochotników jest niezmiennie kultywowany, Dzień Strażaka to uroczysta okazja podziękowania tym, którzy przez ostatnie 12 miesięcy wyróżniali się w służbie.

Tegoroczny Gminny Dzień Strażaka zorganizowała jednostka OSP w Brzeskach. Wydarzenie było okazją do zaprezentowania szerszemu gronu nowo wyremontowanej siedziby. Budynek przeszedł prawdziwą metamorfozę, a na podkreślenie zasługuje fakt, że większość prac wykonali samodzielnie druhowie jednostki.

Święto jest okazją do wręczenia odznaczeń, które w tym roku przypadły nie tylko czynnie działającym strażakom, ale też osobom, które w sposób szczególny zasłużyły się na rzecz pożarnictwa w gminie Sędziejowice.

Odznakę honorową „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej Województwa Łódzkiego" otrzymali Maciej Łuczak, senator IX i X kadencji oraz Dariusz Cieślak, Wójt Gminy Sędziejowice.

„Medal za Zasługi Dla Pożarnictwa" otrzymali:

Sławomir Urbania z OSP Brzeski (złoty),

Robert Ciapciński z OSP Grabia (srebrny),

Adam Jachacz z OSP Brzeski (srebrny),

Kamil Kujawin z OSP Brzeski (brązowy)

Mateusz Pietrzak z OSP Brzeski (brązowy)

Marian Błoński z OSP Brzeski (brązowy)

Marek Gabrysiak z OSP Brzeski (brązowy).

 

Ponadto za Wysługę Lat wyróżnieni zostali:

Sławomir Urbaniak (40 lat),

Cezary Pietrzak (35 lat),

Dariusz Sobczak (30 lat),

Mariusz Okoń (25 lat),

Piotr Tkacz (20 lat).

Gminny dzień Strażaka 1

Gminny dzień Strażaka 2

Gminny dzień Strażaka 4

Gminny dzień Strażaka 5

Gminny dzień Strażaka 7

Gminny dzień Strażaka 8

Gminny dzień Strażaka 9

Gminny dzień Strażaka 10

Gminny dzień Strażaka 11