Tablica informacyjna o dofinansowaniu

Dobiegają końca realizacje zadań na które sołectwa gminy Sędziejowice uzyskały dotacje z budżetu Województwa Łódzkiego w ramach programu "Sołectwo na Plus". Kwota przyznanych grantów to 84 tys. zł, a dzięki nim udało się zrealizować zadania o łącznej wartości 135 tys. zł

Sejmik Województwa Łódzkiego podjął 27 czerwca 2023 r. uchwałę nr LVIII/653/23 w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Łódzkiego na rok 2023 pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji projektów w sołectwach „Sołectwo na plus”. Wśród zakwalifikowanych do dofinansowania znalazły się projekty Gminy Sędziejowice:


1. Projekt Sołectwa Sędziejowice pn. „Sędziejowicka kuchnia – poprawa możliwości i działalności”
Wartość dofinansowania z budżetu Województwa Łódzkiego – 12 000 zł
Wartość całkowita projektu – 35 000 zł
Projekt zostanie zrealizowany do 30 listopada 2023 roku. Dzięki pozyskanym środkom zostanie zakupiony niezbędny sprzęt gastronomiczny oraz wyposażenie do kuchni i podręcznego magazynku. Dzięki realizacji projektu poprawi się jakość i komfort pracy KGW oraz mieszkańców sołectwa Sędziejowice, którzy będą organizować różnego rodzaju imprezy.

2. Projekt Sołectwa Pruszków pn.: „Akcja – integracja”
Wartość dofinansowania z budżetu Województwa Łódzkiego – 12 000 zł
Wartość całkowita projektu – 14 000 zł
Projekt zostanie zrealizowany do 30 listopada 2023 roku. W ramach projektu planuje się wykonanie remontu pomieszczenia, w którym znajduje się siłownia oraz doposażenie w niezbędny sprzęt sportowy. Remont i wyposażenie siłowni zachęci dzieci i młodzież do aktywnego spędzania wolnego czasu z rówieśnikami.

3. Projekt Sołectwa Marzenin pn.: „Wyposażenie placu zabaw”
Wartość dofinansowania z budżetu Województwa Łódzkiego – 12 000 zł
Wartość całkowita projektu – 35 000 zł
Projekt zostanie zrealizowany do 30 listopada 2023 roku. Dzięki pozyskanym środkom zostanie stworzony plac zabaw dla małych i większych mieszkańców wsi Marzenin oraz okolicznej społeczności. Realizacja projektu pozwoli stworzyć miejsce, w którym dzieci wraz z najbliższymi będą mogły przyjemnie spędzić swój wolny czas.

4. Projekt Sołectwa Korczyska pn.: „Wesoła polana – miejsce rekreacji i wypoczynku”
Wartość dofinansowania z budżetu Województwa Łódzkiego – 12 000 zł
Wartość całkowita projektu – 15 000 zł
Projekt zostanie zrealizowany do 30 listopada 2023 roku. W ramach pozyskanych środków zostanie wykonana drewniana altana na placu w centrum wsi. Stworzenie wspólnej przestrzeni zachęci mieszkańców do aktywnego udziału w życiu lokalnej społeczności.

5. Projekt Sołectwa Kamostek pn.: „Modernizacja toalet zewnętrznych znajdujących się w ogólnodostępnej strefie rekreacyjnej placu sołeckiego wraz z podłączeniem bieżącej wody”
Wartość dofinansowania z budżetu Województwa Łódzkiego – 12 000 zł
Wartość całkowita projektu – 12 000 zł
Projekt zostanie zrealizowany do 30 listopada 2023 roku. Dzięki pozyskanym środkom wykonana zostanie modernizacja toalet zewnętrznych. Planowany remont poprawi atrakcyjność okolicy, unowocześni i ułatwi korzystanie z istniejącej już infrastruktury, ale przede wszystkim zniweluje problemy higieniczno-sanitarne.

6. Projekt Sołectwa Brzeski pn.: „Razem do przodu”
Wartość dofinansowania z budżetu Województwa Łódzkiego – 12 000 zł
Wartość całkowita projektu – 12 000 zł
Projekt zostanie zrealizowany do 30 listopada 2023 roku. Dzięki otrzymanej dotacji zostaną zakupione meble oraz nowy sprzęt kuchenny. Realizacja przedsięwzięcia pozwoli podwyższyć komfort użytkowania budynku, co zwiększy skuteczność promowania dziedzictwa kulturowego gminy i wsi oraz zwiększy integrację ich mieszkańców.

7. Projekt Sołectwa Bilew pn.: „Przez żołądek do serc naszych mieszkańców”
Wartość dofinansowania z budżetu Województwa Łódzkiego – 12 000 zł
Wartość całkowita projektu – 12 000 zł
Projekt zostanie zrealizowany do 30 listopada 2023 roku. W ramach przedsięwzięcia nastąpi doposażenie sołectwa w niezbędny sprzęt
do przygotowywania, gotowania oraz dystrybucji grochówki. Wspólna praca na rzecz społeczności lokalnej zbliża ludzi i pokolenia. Dzięki zaangażowaniu mieszkańców, receptura, sposób gotowania i radość dzielenia się z innymi będzie przekazywana młodszym pokoleniom.