Herb Gminy Sędziejowice

Wójt Gminy Sędziejowice informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sędziejowice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Przedmiotem sporządzenia niniejszej zmiany Studium jest weryfikacja dotychczasowych kierunków zmian w strukturze przestrzennej oraz przeznaczeniu wybranych terenów położonych we wsi Bilew.

Zainteresowani mają możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sędziejowice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 13 października 2023 r. do 6 listopada 2023 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Sędziejowicach, ul. Wieluńska 6, 98-160 Sędziejowice, w godzinach pracy Urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany Studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu
27 października 2023 r. w sali narad Urzędu Gminy w Sędziejowicach, ul. Wieluńska 6, 98-160 Sędziejowice, o godz. 1100.

Załączniki:
Pobierz plik (ogłoszenie zmiana Studium gm. Sędziejowice.pdf)ogłoszenie zmiana Studium gm. Sędziejowice.pdf[ ]197 kB2023-10-20 09:30