Grafika "Rozlicz PIT"

Rozpoczyna się sezon składania PIT-ów. Do pracowników zaczynają trafiać druki PIT-11, które są podstawą do złożenia rocznego zeznania podatkowego. Od ubiegłego roku mieszkańcy Gminy Sędziejowice mogą skorzystać nieodpłatnie z aplikacji do rozliczenia PIT online.

Aplikację można znaleźć na stronie głównej www.gminasedziejowice.eu. Korzystając z tego rozwiązania mieszkańcy mają możliwość przekazania 1,5% podatku na rzecz organizacji i osób potrzebujących z terenu Gminy Sędziejowice – w aplikacji jest gotowa lista uprawnionych Organizacji Pożytku Publicznego.

Aplikacja 


Aplikacja ma formę online, nie trzeba jej instalować na swoim telefonie czy komputerze. Korzystając z niej nie trzeba być ekspertem podatkowym, prawidłowo wypełnić PIT można dzięki specjalnie przygotowanym prostym pytaniom i poleceniom. Zeznanie wysyłamy online bezpośrednio do Urzędu Skarbowego i otrzymujemy UPO – Urzędowe Potwierdzenie Odbioru na podany adres e-mail.

Przy rozliczeniu należy pamiętać aby wpisać faktyczny adres zamieszkania w Gminie Sędziejowice, dzięki temu część podatków trafi do budżetu gminy i pozwoli realizować jej zadania.

Projekt „Wspieraj lokalnie”, dzięki któremu mieszkańcy gminy mogą używać bezpłatnie oprogramowania do rozliczania PIT-ów realizowany jest przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy z "PITax.pl Łatwe podatki".