Grafika informująca o dacie wyborów

Co pięć lat obywatele Unii Europejskiej wybierają posłów i posłanki do Parlamentu Europejskiego. Wybory odbędą się w najbliższą niedzielę 9 czerwca. W gminie Sędziejowice głosujemy w tych samych lokalach, co w przypadku niedawnych wyborów samorządowych.

W wyborach europejskich, obywatele krajów Unii Europejskiej głosują na swoich przedstawicieli i wybierają posłów i posłanki do Parlamentu Europejskiego.

Wraz z przedstawicielami rządów krajów Unii Europejskiej, europosłowie i europosłanki kształtują nowe akty prawne i decydują o prawach, które mają wpływ na wszystkie aspekty życia w całej Unii Europejskiej, od wspierania gospodarki i bezpieczeństwa, po walkę z ubóstwem i ze zmianą klimatu.

Parlament zatwierdza budżet UE i kontroluje to, jak wydawane są pieniądze. Wybiera również przewodniczącego lub przewodniczącą Komisji Europejskiej, mianuje komisarzy i pociąga ich do odpowiedzialności.

Więcej informacji pod adresem https://elections.europa.eu/pl/how-elections-work/

Wybory na terenie gminy Sędziejowice: https://shorturl.at/PG8fI