Rolnictwo

Grafika ARiMR

Do tej pory wnioski o dopłaty bezpośrednie za 2023 r. złożyło ponad 81 tys. rolników. Nabór rozpoczął się 15 marca i jest prowadzony wyłącznie za pomocą internetowej aplikacji eWniosekPlus. W tegorocznej kampanii pojawiły się nowe rodzaje płatności związane z ochroną środowiska i klimatu. Te mechanizmy realizowane są w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Eksperci z Ośrodków Doradztwa Rolniczego bezpłatnie pomagają rolnikom w wypełnianiu wniosków.

Najistotniejsze zmiany

Od tego roku, aby otrzymać dopłaty, trzeba m.in. stosować zasady wzmocnionej warunkowości (przestają obowiązywać pojęcia wzajemnej zgodności, tj. cross-compliance, i zazielenienia). Wzmocniona warunkowość opiera się na 9 normach GAEC, dotyczących utrzymania gruntów wchodzących w skład gospodarstwa w dobrej kulturze rolnej, zgodnej z ochroną środowiska. Wytyczne te są również podstawą do określenia wymagań dla dodatkowych dobrowolnych działań, takich jak ekoschematy, które stanowią zupełnie nowy element kampanii dopłat 2023. Ekoschematów jest 6, i to od rolnika zależy, czy zdecyduje się na ich wdrożenie. Kolejna zmiana dotyczy dolnego progu powierzchni gospodarstwa objętej płatnością redystrybucyjną. Do tej pory wynosił on 3 ha, a od tego roku został obniżony do 1 ha. Istotne jest, że płatność taka przyznaje się do pierwszych 30 ha. Z kolei w przypadku uzupełniającego wsparcia dochodów dla młodych rolników zniesiono limit powierzchni gruntów, do których można otrzymać dofinansowanie (dotychczas było to 50 ha).

O jakie płatności można się ubiegać w 2023 roku?

W ramach wniosku o przyznanie dopłat, można ubiegać się o:

płatności w ramach interwencji w formie płatności bezpośrednich, w tym: podstawowe wsparcie dochodów, płatność redystrybucyjną, płatność dla młodych rolników, płatności za realizację ekoschematów, wsparcie dochodów związanych z hodowlą krów, bydła, owiec i kóz, a także uprawą buraków cukrowych, chmielu, lnu, konopi włóknistych, pomidorów, truskawek, ziemniaków skrobiowych, roślin pastewnych, roślin strączkowych na nasiona;
płatności w ramach przejściowego wsparcia krajowego, w tym: uzupełniającą płatność podstawową, płatność niezwiązaną do tytoniu;
płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (ONW);
płatności rolno-środowiskowo-klimatyczne (zobowiązania kontynuacyjne w ramach PROW 2014-2020), w tym przyznanie kosztów transakcyjnych w ramach pakietu 4, 5 lub 6;
płatności ekologiczne (zobowiązania kontynuacyjne w ramach PROW 2014-2020), w tym: premię za zrównoważoną produkcję roślinno-zwierzęcą i przyznanie kosztów transakcyjnych;
płatności rolno-środowiskowo-klimatycznych (nowe zobowiązania w ramach WPR 2023-2027), w tym: płatność za retencjonowanie wody na obszarach przyrodniczych oraz przyznanie kosztów transakcyjnych w ramach interwencji 1, 2 lub 5;
płatności ekologicznych (nowe zobowiązania w ramach WPR 2023-2027), w tym: małe gospodarstwa z uprawami ekologicznymi, premię za zrównoważoną produkcję roślinno-zwierzęcą oraz przyznanie kosztów transakcyjnych;
pomoc na zalesianie (PROW 2007-2013) – wniosek o wypłatę;
premię pielęgnacyjną i premię zalesieniową (PROW 2014-2020);
premię z tytułu zadrzewień (PROW 2014-2020);
pierwszą premię pielęgnacyjną i zalesieniową do gruntów z sukcesją naturalną (WPR 2023-2027).

Jak złożyć wniosek, gdzie szukać pomocy?

Wnioski o przyznanie dopłat można składać wyłącznie przez aplikację eWniosekPlus, dostępną na Platformie Usług Elektronicznych. Rolnicy, którzy nie mają komputerów, mogą liczyć na pomoc pracowników Agencji. Wszelkie wątpliwości można konsultować również za pośrednictwem infolinii, pod nr. tel. 800 38 00 84 lub 22 595 06 11, w dni robocze w godz. 7:00-19:00 oraz w soboty 10:00-16:00. W wypełnianiu wniosków bezpłatnie pomagają eksperci z Ośrodków Doradztwa Rolniczego, więc w przypadku wątpliwości dotyczących dokumentacji warto rozważyć umówienie się na wizytę w miejscowej placówce ODR. Na stronach internetowych Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego opublikowane zostały informacje dotyczące preferowanych terminów przyjmowania rolników: Łódzki ODR w Bratoszewicach - https://www.lodr-bratoszewice.pl/strony/kampania-wnioskowa-2023

Nabór wniosków o dopłaty bezpośrednie za 2023 r. trwa od 15 marca do 15 maja 2023 r. Tradycyjnie dokumenty będzie można dostarczyć również po tym terminie, ale za każdy roboczy dzień opóźnienia płatność będzie pomniejszana o 1 proc. Z kolei korekt we wnioskach bez konsekwencji finansowych będzie można dokonywać do 31 maja 2023 r. Po tej dacie płatności do powierzchni objętych zmianami będą również obniżane o 1 proc. za każdy dzień zwłoki. Zarówno w przypadku składania wniosków, jak i wprowadzania w nich modyfikacji, ostateczny termin to 9 czerwca 2023 r.

Realizacja dopłat za 2022 rok na finiszu

W 2022 roku do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wpłynęło 1,265 mln wniosków o przyznanie dopłat. Trwa realizacja wypłat końcowych z tego tytułu – dotychczas w ramach płatności bezpośrednich i obszarowych z PROW za 2022 rok do rolników trafiło 18,93 mld zł. Z tej kwoty 16,07 mld zł to płatności bezpośrednie, a 2,86 mld zł płatności obszarowe z PROW 2014 – 2020. Czas na realizację płatności w ramach tej kampanii mija 30 czerwca 2023 roku. Warto, by oczekujący na pieniądze z tego tytułu upewnili się, że biura powiatowe Agencji mają właściwe dane dotyczące numerów ich kont bankowych. Jeżeli rachunek będzie nieaktywny, środków nie uda się przekazać.

Informacja: ARiMR

Targi AGROTECH

Okazja dla rolników z Gminy Sędziejowice aby bezpłatnie wziąć udział w XXVIII Międzynarodowych Targach Techniki Rolniczej AGROTECH. Biuro Powiatowe Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w Łasku zaprasza na wyjazd w sobotę 18 marca. 

28. edycja targów rolniczych Agrotech będzie prezentacją najnowszych osiągnięć branży rolniczej z całego świata, tak wśród ciągników, kombajnów i maszyn, jak i rozwiązań do nawożenia czy uprawy roli. Rok rocznie na wydarzenie zjeżdżają gospodarze z całego kraju, by znaleźć tu pełną ofertę dla ich działalności. 

To doskonała okazja aby móc zapoznać się z ofertami firm, najnowszymi trendami i możliwość poznania maszyn i rozwiązań dla produkcji zwierzęcej i roślinnej. 

Gmina Sędziejowice finansuje przejazd dla swoich mieszkańców. Zapisy u Arkadiusza Kałuży (sołtysa sołectwa Marzenin) pod nr. tel. 603 209 131.

 

Ziemniaki

Wojewódzki inspektorat ochrony roślin i nasiennictwa w Łodzi ostrzega przed ogłoszeniami związanymi z obrotem sadzeniakami ziemniaka niewiadomego pochodzenia.

Treść pisma w załączniku.

Załączniki:
Pobierz plik (Nasiennictwo.pdf)Nasiennictwo.pdf[ ]88 kB2023-02-03 14:20
Kombajn

Urząd Gminy Sędziejowice informuje wszystkich producentów rolnych, że w terminie od dnia 1 lutego do dnia 28 lutego 2023 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do Wójta Gminy Sędziejowice o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w ramach limitu określonego na 2023 rok.

W celu usprawnienia pracy, składane wnioski o zwrot podatku akcyzowego muszą być kompletnie wypełnione, wraz z wymaganymi dokumentami. Wnioski będą przyjmowane przez pracowników od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 – 15.30 w Urzędzie Gminy Sędziejowice w biurze podawczym.

Do wniosku należy dołączyć:
1. faktury VAT (lub ich kopie) potwierdzające zakup oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 stycznia 2023 r.
2. oświadczenie o prowadzeniu działalności rolniczej ze wskazaniem: formy prawnej beneficjenta pomocy, kategorii przedsiębiorstwa, klasy działalności- klasa PKD,
3. dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego,  
4. wszystkie aktualne umowy dzierżawy, również te zarejestrowane. Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2023 r. wynosi: 110 litrów na 1 ha użytków rolnych. Stawka zwrotu podatku akcyzowego wynosi 1,20 zł na 1 litr oleju, tj. 132,00 zł (1,20 x 1,10) x ilość ha użytków rolnych.

Limit zwrotu podatku dla hodowców bydła ustalony został w wysokości 40-krotności stawki podstawowej na każdą dużą jednostkę przeliczeniową (DJP) bydła według stanu średniorocznego za rok poprzedzający tj. 48,00 zł (1,20 x 40) x średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła. W 2023 roku będą brane pod uwagę stany średnioroczne bydła z 2022 roku.

Wypłata kwoty zwrotu nastąpi w terminie do 30 kwietnia 2023 r. przelewem na rachunek bankowy podany we  wniosku.

Wymagane dokumenty:
- Wzór wniosku
- Tabela do faktur
- Oświadczenie PKD + klauzula RODO

Załączniki:
Pobierz plik (OBOWIĄZEK INFORMACYJNY.odt)OBOWIĄZEK INFORMACYJNY.odt[ ]40 kB2023-01-31 09:34
Pobierz plik (tabele do faktur.odt)tabele do faktur.odt[ ]17 kB2023-02-07 13:30
Pobierz plik (Wzór_wniosku_akcyza_2022-1.pdf)Wzór_wniosku_akcyza_2022-1.pdf[ ]1491 kB2023-01-31 09:34
baloty

Ruszył nabór wniosków na usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej. Rolnicy zainteresowani odbiorem mogą składać wnioski w Urzędzie Gminy Sędziejowice.


Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ogłosił nabór wniosków w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”. Gmina Sędziejowice przystępuje więc do przygotowania wniosku o dofinansowanie odbioru odpadów pochodzących z działalności rolniczej na naszym terenie.

Apelujemy więc do rolników zainteresowanych odbiorem folii i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej, takich jak: folia rolnicza, siatka do owijania balotów, sznurek do owijania balotów, opakowania po nawozach, opakowania typu Big Bag z terenu Gminy Sędziejowice, do składania wniosku o odbiór w/w odpadów do 17.02.2023 r. w Urzędzie Gminy. Wnioski są dostępne w Urzędzie Gminy (pokój nr 9).

Realizacja zadania jest uzależniona od otrzymania przez Gminę Sędziejowice dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W przypadku nieotrzymania przez Gminę Sędziejowice dotacji na „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” zadanie nie zostanie zrealizowane.


Wszelkich informacji można uzyskać pod nr telefonu (43) 840 00 19 – Anna Burzyńska.