Pole z leżącym zbożem.

Wójt Gminy Sędziejowice wdrożył procedurę szacowania szkód w rolnictwie, spowodowanych nawałnicą z 9 lipca. Wnioski przyjmuje Urząd Gminy od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 15:30


Rolnicy - producenci rolni, których uprawy ucierpiały wskutek niekorzystnego zjawiska atmosferycznego tj.: huraganu, deszczu nawalnego, gradobicia powstałych znacznych szkód w rolnictwie, mogą składać wnioski o szacowanie szkód przez gminną komisję.


Wnioski o szacowanie szkód (z załącznikami) należy składać na aktualnych formularzach które umieszczamy w załączeniu lub pobrać ze strony Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi pod adresem: www.gov.pl/web/uw-lodzki/szkody-w-gospodarstwach-rolnych.


Do wniosków o szacowanie szkód należy załączyć kopię wniosku o przyznanie płatności na 2021 r. złożonego w ARiMR, (Uwaga: powierzchnia upraw wniosku o szacowanie szkód, musi być zgodna z wnioskiem złożonym w ARiMR).


Wnioski o szacowanie szkód będą przyjmowane do 13 sierpnia 2021 r.

W przypadku pytań prosimy dzwonić pod nr tel.: (43) 840 00 19.