opis kategorii ORGANIZACJA

Więcej o: Organizacja

Misja rozwoju Gminy

Ustawa o samorządzie gminnym stanowi, że do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, a zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do jej podstawowych zadań. Przepisy te mają duży wpływ na sformułowanie misji Gminy Sędziejowice, albowiem zaspokajanie potrzeb wspólnoty jest tym do czego gmina została powołana.
Uwzględniając powyższe określono następującą misję:

"Efektywne zaspakajanie potrzeb mieszkańców w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju"

Wizja rozwoju Gminy

W Strategii Rozwoju Kraju na lata 2007-2015, zapisano iż: „planując działania prorozwojowe na najbliższe lata musimy wiedzieć, jaką Polskę, naszą Ojczyznę, chcielibyśmy widzieć i w jakiej żyć w 2015 roku”. Z powodzeniem stwierdzenie to możemy odnieść do gminy, gdyż wyobrażenie jej zasobów, potencjału i kondycji gminy w przyszłości, stanowi podstawę planowania działań prorozwojowych. Wizja rozwoju Gminy musi ponadto być wyzwaniem oraz nadawać sens wszelkim działaniom podejmowanym zarówno przez władze, jak i poszczególnych mieszkańców gminy.

„Rozwój przedsiębiorczości szansą dla gminy Sędziejowice”

 

Dokumenty strategiczne Gminy Sędziejowice:

Więcej o: Polityka rozwoju