Kontenery na odpady pełne opon samochodowych.

Urząd Gminy Sędziejowice ogłasza zbiórkę odpadów wielkogabarytowych. W pierwszej połowie kwietnia będzie okazja by pozbyć się zalegających mebli, złomu metalowego, czy zużytych urządzeń elektrycznych.

Zbiórkę przeprowadzi firma EKO-REGION Sp. z o.o., której pracownicy bezpośrednio sprzed posesji zabiorą:

  • odpady wielkogabarytowe (elementy mebli, meble tapicerowane, dywany, wykładziny, okna);

  • metale (złom metalowy);

  • zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne (telewizory, monitory, pralki, odkurzacze, drukarki, radia, lodówki);

  • zużyte opony;

  • odpady ulegające biodegradacji (listwy drewniane, powiązane gałęzie).

 

Harmonogram:

6 KWIETNIA 2021 r.
Grabno, Korczyska, Osiny, Siedlce, Wola Wężykowa, Zamość

7 KWIETNIA 2021 r.
Grabica, Nowe Kozuby, Podule, Stare Kozuby, Żagliny

8 KWIETNIA 2O21 r.
Brody, Brzeski, Sędziejowice ulice: Krótka, Słoneczna, Powstańców 1863 r., Rolnicza,
Sędziejowice - Kolonia, Sobiepany

9 KWIETNIA 2021 r.
Dobra, Kamostek, Sędziejowice ulice: Dolna, Kolejowa, Leśna, Łódzka, Wieluńska,
Południowa

12 KWIETNIA 2021 r.
Grabia, Grabia Trzecia, Kustrzyce, Lichawa, Przymiłów, Wrzesiny

13 KWIETNIA 2021 r.
Bilew, Marzenin, Wola Marzeńska

14 KWIETNIA 2021 r.
Pruszków, Niecenia, Rososza.


Odpady będą odbierane od godz. 6:00 rano. Należy wystawić je w miejscu widocznym przed wejściem na teren nieruchomości, w taki sposób by nie utrudniały ruchu pieszych i pojazdów.


Uwaga: Zbiórka nie obejmuje odpadów powstałych w trakcie prowadzonej działalności gospodarczej przez podmioty gospodarcze. W przypadku, gdy wystawione odpady nie będą odpowiadać rodzajom odpadom w/w, nie zostaną odebrane.

Treść ogłoszenia Wójta Gminy Sędziejowice do pobrania