Gospodarka odpadami

Sofa w lesie

Urząd Gminy Sędziejowice ogłasza zbiórkę odpadów wielkogabarytowych. Od 18 października będzie okazja by pozbyć się zalegających mebli, złomu metalowego, czy zużytych urządzeń elektrycznych.

Zbiórkę przeprowadzi firma EKO-REGION Sp. z o.o., której pracownicy bezpośrednio sprzed posesji zabiorą:

• odpady wielkogabarytowe (elementy mebli, meble tapicerowane, dywany, wykładziny, okna);
• metale (złom metalowy);
• zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne (telewizory, monitory);
• zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne (pralki, odkurzacze, drukarki, radia);
• urządzenia zawierające freony (lodówki);
• zużyte opony;
• odpady ulegające biodegradacji (listwy drewniane, powiązane gałęzie).

 

UWAGA! Odpady odbierane będą bezpośrednio sprzed posesji mieszkańców od godziny 6:00. Odpady należy wystawić w miejscu widocznym przed wejściem na teren nieruchomości, w taki sposób by nie powodowały zakłóceń w ruchu pieszych i pojazdów.

 

Harmonogram:

18 PAŹDZIERNIKA 2023 r.
Grabno, Grabica, Korczyska, Osiny, Siedlce, Wola Wężykowa, Zamość.

19 PAŹDZIERNIKA 2023 r.
Brzeski, Nowe Kozuby, Podule, Sobiepany, Stare Kozuby, Żagliny.

20 PAŹDZIERNIKA 2023 r.
Brody, Lichawa, Sędziejowice ulice: Dolna, Kolejowa, Krótka, Leśna, Łódzka, Południowa, Powstańców 1863 r., Rolnicza, Słoneczna, Wieluńska, Sędziejowice - Kolonia.

23 PAŹDZIERNIKA 2023 r.
Grabia, Grabia Trzecia, Dobra, Kamostek, Pruszków, Przymiłów.

24 PAŹDZIERNIKA 2023 r.
Bilew, Kustrzyce, Marzenin, Niecenia, Wola Marzeńska, Wrzesiny, Rososza.

Urząd Gminy Sędziejowice ogłasza zbiórkę odpadów wielkogabarytowych. W na początku kwietnia będzie okazja by pozbyć się zalegających mebli, złomu metalowego, czy zużytych urządzeń elektrycznych.

 

Zbiórkę przeprowadzi firma EKO-REGION Sp. z o.o., której pracownicy bezpośrednio sprzed posesji zabiorą:

  • odpady wielkogabarytowe (elementy mebli, meble tapicerowane, dywany, wykładziny, okna);
  • metale (złom metalowy);
  • zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne (telewizory, monitory, pralki, odkurzacze, drukarki, radia, lodówki);
  • zużyte opony;
  • odpady ulegające biodegradacji (listwy drewniane, powiązane gałęzie).


    Harmonogram:

3 KWIETNIA 2023 r.

Grabno, Grabica, Korczyska, Osiny, Siedlce, Wola Wężykowa, Zamość.

4 KWIETNIA 2023 r.

Brzeski, Nowe Kozuby, Podule, Sobiepany, Stare Kozuby, Żagliny.

5 KWIETNIA 2023 r.

Brody, Lichawa, Sędziejowice ulice: Dolna, Kolejowa, Krótka, Leśna, Łódzka, Południowa, Powstańców 1863 r., Rolnicza, Słoneczna, Wieluńska, Sędziejowice - Kolonia.

6 KWIETNIA 2023 r.

Grabia, Grabia Trzecia, Dobra, Kamostek, Pruszków, Przymiłów.

7 KWIETNIA 2023 r.

Bilew, Kustrzyce, Marzenin, Niecenia, Wola Marzeńska, Wrzesiny, Rososza.

Załączniki:
Pobierz plik (Wielkogabaryty kwiecień 2023 r..pdf)Ogłoszenie[ ]50 kB2023-03-13 07:54
Pojazd odbierający odpady

Z początkiem 2023 roku zmianie uległy stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla mieszkańców Gminy Sędziejowice. Stawka podstawowa wzrosła do 36 zł za osobę, czyli o 20% w stosunku kwoty funkcjonującej od 1 czerwca 2021 roku.

Zmianę stawek wprowadza uchwała Rady Gminy Sędziejowice z dnia 29 listopada, która jest odpowiedzią na zmiany na rynku wynikające wprost z inflacji w kraju. Poza podwyżką stawki podstawowej i podwyższonej, w przepisach przewidziano też ulgę za kompostowanie odpadów BIO. Ulga ta to 2 zł od osoby miesięcznie.

Nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązujące od 1 stycznia 2023:

1) 36,00 zł miesięcznie od osoby – stawka podstawowa;
2) 72,00 zł miesięcznie od osoby - opłata podwyższona w przypadku nie wypełniania obowiązku selektywnego zbierania odpadów, stanowi dwukrotność opłaty podstawowej;
3) Opłata ta może być niższa, jeśli na terenie danej posesji będzie znajdował się kompostownik i będzie złożona w tym zakresie stosowna deklaracja. W takim przypadku ulga wyniesie 2 zł miesięcznie od osoby.

Opłatę należy wpłacać jak dotychczas na indywidualne konto bankowe, w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy. Każdy właściciel nieruchomości otrzyma zawiadomienie o wysokości opłaty wyliczonej na podstawie danych wskazanych w dotychczasowej deklaracji.

Właściciele nieruchomości, którzy kompostują bioodpady w przydomowym kompostowniku mogą skorzystać z ulgi w opłacie za odpady. Skorzystanie z niższej stawki oznacza, że bioodpady nie będą odbierane przez firmę wywozową oraz nie będzie możliwości oddania ich do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Wszystkie bioodpady muszą zostać zagospodarowane w przydomowym kompostowniku.

szczegółowe informacje pod nr tel. 43 840 00 18


Wzór deklaracji

 

szambo

Mieszkańcy, którzy posiadają na swoich nieruchomościach szamba i przydomowe oczyszczalnie ścieków, powinni wymagać od firm odbierających nieczystości rachunków za usługę. Za ich brak można zapłacić karę. Usługę świadczyć mogą wyłącznie przedsiębiorcy posiadający odpowiednie zezwolenie.

Zasady dotyczące bezodpływowych zbiorników (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni reguluje ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Według jej zapisów, poza obowiązkiem posiadania umowy na wywóz nieczystości ciekłych, należy też mieć potwierdzenie regularności ich odbioru. Nie wyrzucajmy starych rachunków, należy je zachować na okoliczność kontroli.

Warto zadbać o kompletność dokumentów także z innych powodów. Według zasad dobrej praktyki rolniczej wymaganych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przy udzielaniu dopłat, niedopuszczalne jest by ścieki z budynków mieszkalnych były gromadzone lub wywożone wspólnie z gnojówką lub gnojowicą na grunty rolne.

Poza tym ważny jest odpowiedni stan techniczny instalacji. Nieszczelne szambo grozi zanieczyszczeniem bakteriologicznym i chemicznym wody oraz gleby. Chorobotwórcze bakterie są wchłaniane przez rośliny, w tym także warzywa w przydomowych ogródkach. Szkodliwe związki chemiczne rozprzestrzeniają się także na większe odległości, skażając wody podziemne. Dlatego przepisy nakazują regularne kontrole oraz kary dla mieszkańców, którzy w nieodpowiedni sposób dbają o wywóz nieczystości ciekłych.

Przypominamy też, że do 31 grudnia 2022 roku należy zgłosić posiadanie zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków. Więcej informacji u druk zgłoszenia tutaj: http://bit.ly/3g3u6Uo  

Usługę wywozu nieczystości ciekłych mogą wykonywać jedynie przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych wydane przez Wójta Gminy Sędziejowice. Lista firm posiadających aktualnie koncesje dostępna jest poniżej.

Lp.

Nazwa firmy, adres

Data złożenia wniosku

Data wydania zezwolenia

Data wygaśnięcia, cofnięcia lub zmiany zezwolenia

Rodzaj prowadzonej działalności

1.

SZAMBEX” Usługi Asenizacyjne Ryszard Pietruszka

ul. Jesionowa 5/14, 98-100 Łask

tel. 600 486 671

28.04.2017 r.

08.05.2017 r.

07.05.2027 r.

Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

-działalność zawieszona

2.

TOI TOI Polska Sp. z o.o.

ul. Płochocińska 29, 03-044 Warszawa

tel. 22 614 59 79

03.08.2017 r.

28.08.2017 r.

31.08.2027 r.

Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

3.

SZAMBEX” Łukasz Pietruszka

ul. Jesionowa 5/14, 98-100 Łask

tel. 727 575 858

06.02.2018 r.

12.02.2018 r.

11.02.2028 r.

Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

4.

WC SERWIS Sp. z o.o.

Spółka Komandytowa

ul. Szybowa 2,

41-808 Zabrze

tel. 032 278 45 31

13.06.2018 r.

19.06.2018 r.

19.06.2028 r.

Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

5.

mToilet sp. z o.o.

ul. Toruńska 31,

03-226 Warszawa

tel. 800 000 800

12.11.2020 r.

30.11.2020 r.

23.12.2030 r.

Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

6.

Zakład Usług Asenizacyjnych Jakub Dąbrowski

ul. Oficerska 22/4, 95-020 Wiśniowa Góra

Tel. 600 25 40 44

20.01.2021 r.

17.03.2021 r.

01.04.2031 r.

Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

7.

Skup surowców wtórnych Adam Kowasz

Poręby 15b, 98-220 Zduńska Wola

Tel. 695 482 582

08.04.2021 r.

20.04.2021 r.

01.05.2031 r.

Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

8.

Dawid Pietruszka SZAMBEX -TRANS

ul. Jesionowa 5/14, 98-100 Łask

Tel. 721-743-292

21.04.2021 r.

05.05.2021 r.

06.05.2031 r.

Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

9.

JU Asenizacja Jacek Urbański

Michałów 25

98-220 Zduńska Wola

Tel. 501 086 500

23.02.2022 r.

08.03.2022 r.

08.03.2032 r.

Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych