obrazWójt Gminy Sędziejowice informuje o realizacji zadania dofinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi pn. "Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sędziejowice w 2019 roku".

Nazwa beneficjenta: Gmina Sędziejowice

Całkowita wartość zadania: 35 071,65 PLN

Kwota dofinansowana z WFOŚ iGW w Łodzi - dotacja 29 226,00 PLN

Zakres zadania:

1. Usunięcie wyrobów zawierających azbest - zbieranie , załadunek, przygotowanie do transportu, transport i unieszkodliwienie w ilości 74,797 Mg

2. Usunięcie wyrobów zawierających azbest – demontaż, zbieranie, załadunek, przygotowanie do transportu, transport, unieszkodliwienie w ilości 7,627 Mg