Logo WFOŚ

Wójt Gminy Sędziejowice informuje o realizacji zadania dofinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sędziejowice w 2022 roku

Nazwa beneficjenta Gmina Sędziejowice
Całkowita wartość zadania 72 400,00 PLN
Kwota dofinansowana z WFOŚ i GW w Łodzi- dotacja 58 128,00 PLN

Zakres zadania:

1. Usunięcie wyrobów zawierających azbest - zbieranie , załadunek, przygotowanie do transportu, transport i unieszkodliwienie
w ilości 111,520 Mg

2. Usunięcie wyrobów zawierających azbest – demontaż, zbieranie, załadunek, przygotowanie do transportu, transport, unieszkodliwienie
w ilości 20,800 Mg

www.wfosigw.lodz.pl