wfosigw logoGmina Sędziejowice uzyskała dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na zadanie pn.: „Budowa oraz przebudowa stacji uzdatniania wody w Sędziejowicach wraz z instalacjami i infrastrukturą techniczną”

Beneficjent: Gmina Sędziejowice

Całkowita wartość zadania: 2.849.020,85 PLN

Dofinansowanie w formie dotacji ze środków WFOŚiGW w Łodzi: 391.583,00 PLN

Dofinansowanie w formie pożyczki ze środków WFOŚiGW w Łodzi: 913.695,00 PLN

Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 1.370.496,00 PLN

Udział własny Gminy Sędziejowice: 173.246,85 PLN

 

Zakres prac obejmuje m.in.:
- wyposażenie studni głębinowych,
- montaż dwóch zbiorników terenowych o pojemności 150 m3 każdy,
- budowę odstojnika wód popłucznych,
- budowę neutralizatora oraz studni bezodpływowej,
- montaż w budynku SUW urządzeń technologicznych (m.in.: filtrów odżelaziania oraz odmanganiania, centralnego aeratora powietrza, pompowni II stopnia, przewodów technologicznych z rur ze stali kwasoodpornej wraz z armaturą).

 

www.wfosigw.lodz.pl