Gmina Sędziejowice pozyskała ponad 493 tys. zł na realizację projektu pod nazwą „Przedszkolaki z naszej paki!”, który potrwa do końca sierpnia 2022 roku.

Celem głównym projektu jest zwiększenie o 37 miejsc w Publicznym Przedszkolu
w Sędziejowicach dla dzieci w okresie od 01.09.2021 roku do 31.08.2022 roku.

W ramach projektu 14 nauczycieli uzupełni kompetencje i kwalifikacje poprzez udział w specjalistycznych szkoleniach.

Uzupełnieniem jest rozszerzenie oferty placówki przedszkolnej o zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci:

-zajęcia rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne dla 120 dzieci,

-zajęcia z rytmiki dla 18 dzieci,

-zajęcia z robotyki dla 70 dzieci,

-zajęcia indywidualne z  terapii sensorycznej dla 20 dzieci.

Ponadto, Publiczne Przedszkole w Sędziejowicach zostanie doposażone w pomoce dydaktyczne i sprzęt.

Dofinansowanie przyznano gminie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny).

 

pasek