Budowa przedszkola z lotu ptaka.

Blisko pół miliona złotych z funduszy unijnych trafi do Gminy Sędziejowice na doposażenie nowego przedszkola i zajęcia dodatkowe dla dzieci. Projekt „Przedszkolaki z naszej paki!” uzyskał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego.

- Gratuluję Pani Dyrektor Renacie Kowalczyk oraz wszystkim zaangażowanym w przygotowanie wniosku – mówi Dariusz Cieślak, wójt Gminy Sędziejowice. - To świetna wiadomość dla naszej gminy. Przedszkole jeszcze nie zaczęło funkcjonować w nowej siedzibie, a już wiemy, że będziemy mogli zapewnić dzieciom bardzo ważne dodatkowe zajęcia – dodaje Cieślak.

W ramach pozyskanych 494 tys. zł odbędą się szkolenia dla nauczycieli, zakupiony zostanie sprzęt i pokryte koszty zajęć dodatkowych dla dzieci. Nauczyciele zostaną przeszkoleni m.in. z zakresu rozwijania kompetencji społeczno-emocjonalnych u dzieci, pedagogiki specjalnej, oraz treningu słuchowego. Dzięki temu będą prowadzili z dziećmi zajęcia dodatkowe, m.in. sensoryczne, muzyczne czy z robotyki.

W nowym przedszkolu pojawią się urządzenia do terapii sensorycznej, zaawansowany sprzęt multimedialny do zajęć, pomoce dydaktyczne, instrumenty muzyczne i materiały plastyczne. Łączna wartość projektu „Przedszkolaki z naszej paki!” to 581 tys. zł. Wkład własny Gminy to 87 tys. zł, dofinansowanie wynosi 85%. Jego realizacja ruszy 1 września 2021, i potrwa do końca sierpnia 2022 roku.