Wójt Gminy Sędziejowice informuje o realizacji zadania dofinansowanego ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów, których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki.

 

Nazwa zadania:

Zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno - kompensacyjnej pn. „Ćwicz aktywnie i rośnij zdrowo!”

 

Nazwa beneficjenta: Gmina Sędziejowice

Całkowita wartość zadania: 20 000,00 zł

Kwota dofinansowania: 10 000,00 zł

 

Opis zadania:

Zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno - kompensacyjnej „Ćwicz aktywnie i rośnij zdrowo!” realizowane będą w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Sędziejowicach. W okresie realizacji projektu przeprowadzonych będzie 160 h zajęć sportowych .