Gospodarka odpadami

herb2ANKIETA DLA MIESZKAŃCÓW

W związku z koniecznością określenia przez Gminę Sędziejowice ilości odpadów biodegradowalnych powstających na terenie gminy, prosimy o wypełnienie niniejszej ankiety.

Wypełnioną ankietę prosimy składać w „skrzynce podawczej”, która usytuowana jest przed wejściem do Urzędu Gminy Sędziejowice lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Sędziejowice, ul. Wieluńska 6, 98-160 Sędziejowice do dnia 29.05.2020 r.

 

Załączniki:
Pobierz plik (ANKIETA-BIO.odt)ANKIETA-BIO.odt[ANKIETA dotycząca zagospodarowania ODPADÓW BIODEGRADOWALNYCH na terenie Gminy Sędziejowice]18 kB2020-05-08 11:54

odpady Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych.

Załączniki:
Pobierz plik (Deklaracja odpadowa 2020 - XVII.135.20 .pdf)Deklaracja odpadowa 2020 - XVII.135.20 .pdf[ ]1255 kB2020-05-04 10:29

Komunikat Wójta Gminy Sędziejowice w sprawie końca terminu odbioru popiołu z palenisk gospodarstw domowych oraz działalności Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych funkcjonującego na terenie Gminnej Jednostki Usług Komunalnych w miejscowości Sędziejowice - Kolonia 12 od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00.

Szanowni mieszkańcy,

informujemy, iż kończy się termin odbioru popiołu z palenisk gospodarstw domowych gromadzonego w okresie od listopada do marca w pojemnikach oznaczonych napisem „Bio”, jednak w przypadku wytwarzania popiołu w pozostałych miesiącach tj. od kwietnia do października, istnieje alternatywa wrzucania popiołu do pojemników oznaczonych napisem „Zmieszane odpady komunalne”.

Ponadto Wójt Gminy Sędziejowice przypomina, iż Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych tzw. PSZOK funkcjonuje na terenie Gminnej Jednostki Usług Komunalnych zlokalizowanej w miejscowości Sędziejowice - Kolonia 12 i czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00.

Do PSZOK mieszkańcy Gminy Sędziejowice mogą oddać nieodpłatnie selektywnie zebrane odpady komunalne zgodnie z „Regulaminem Punktu Selektywnego zbierania odpadów Komunalnych w Sędziejowicach„ stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XLIV/315/18 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Sędziejowice i zagospodarowania tych odpadów, w zakresie za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowania odpadami komunalnymi.

Ilość i rodzaj dostarczonych odpadów nie może wskazywać, że pochodzą one z działalności gospodarczej, ani świadczyć o likwidacji takiej działalności.

Wójt Gminy Sędziejowice

/-/ Dariusz Cieślak

Harmonogram odbioru odpadów na rok 2020 r. - GMINA SĘDZIEJOWICE