Gospodarka odpadami

Kontenery na odpady pełne opon samochodowych.

Urząd Gminy Sędziejowice ogłasza zbiórkę odpadów wielkogabarytowych. W pierwszej połowie kwietnia będzie okazja by pozbyć się zalegających mebli, złomu metalowego, czy zużytych urządzeń elektrycznych.

Zbiórkę przeprowadzi firma EKO-REGION Sp. z o.o., której pracownicy bezpośrednio sprzed posesji zabiorą:

  • odpady wielkogabarytowe (elementy mebli, meble tapicerowane, dywany, wykładziny, okna);

  • metale (złom metalowy);

  • zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne (telewizory, monitory, pralki, odkurzacze, drukarki, radia, lodówki);

  • zużyte opony;

  • odpady ulegające biodegradacji (listwy drewniane, powiązane gałęzie).

 

Harmonogram:

6 KWIETNIA 2021 r.
Grabno, Korczyska, Osiny, Siedlce, Wola Wężykowa, Zamość

7 KWIETNIA 2021 r.
Grabica, Nowe Kozuby, Podule, Stare Kozuby, Żagliny

8 KWIETNIA 2O21 r.
Brody, Brzeski, Sędziejowice ulice: Krótka, Słoneczna, Powstańców 1863 r., Rolnicza,
Sędziejowice - Kolonia, Sobiepany

9 KWIETNIA 2021 r.
Dobra, Kamostek, Sędziejowice ulice: Dolna, Kolejowa, Leśna, Łódzka, Wieluńska,
Południowa

12 KWIETNIA 2021 r.
Grabia, Grabia Trzecia, Kustrzyce, Lichawa, Przymiłów, Wrzesiny

13 KWIETNIA 2021 r.
Bilew, Marzenin, Wola Marzeńska

14 KWIETNIA 2021 r.
Pruszków, Niecenia, Rososza.


Odpady będą odbierane od godz. 6:00 rano. Należy wystawić je w miejscu widocznym przed wejściem na teren nieruchomości, w taki sposób by nie utrudniały ruchu pieszych i pojazdów.


Uwaga: Zbiórka nie obejmuje odpadów powstałych w trakcie prowadzonej działalności gospodarczej przez podmioty gospodarcze. W przypadku, gdy wystawione odpady nie będą odpowiadać rodzajom odpadom w/w, nie zostaną odebrane.

Treść ogłoszenia Wójta Gminy Sędziejowice do pobrania

AdobeStock 100751999Wójt Gminy Sędziejowice informuje o rozpoczęciu naboru wniosków mieszkańców na uzyskanie dotacji w 2021 roku na usuwanie wyrobów azbestowych z nieruchomości znajdujących się na terenie gminy.

Osoby zainteresowane bezpłatnym odbiorem wcześniej zdemontowanego azbestu jak również demontażem wyrobów azbestowych, prosimy o składanie wniosków w Urzędzie Gminy w biurze podawczym (wejście od ul. Wieluńskiej) w terminie do 19 lutego 2021 r.

W przypadku pytań lub wątpliwości zachęcamy do kontaktu telefonicznego pod numerem: 43 840 00 18.

Wniosek do pobrania poniżej.

Załączniki:
Pobierz plik (Wiosek o demontaż i usunięcie wyrobów ze strony.pdf)Wiosek o demontaż i usunięcie wyrobów ze strony.pdf[ ]74 kB2021-01-13 09:10

herb UGS malyPodstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1439)
Składający: Formularz przeznaczony dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy
Sędziejowice, na których powstają odpady komunalne
Miejsce składania: Urząd Gminy Sędziejowice ul. Wieluńska 6, 98-160 Sędziejowice (w sekretariacie UG)
Termin składania:
- w ciągu 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca;
- w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych będących
podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

herb UGS malyPodstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.
U. z 2020 r. poz. 1439).
Składający: Formularz przeznaczony dla właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
Miejsce składania: Urząd Gminy Sędziejowice ul. Wieluńska 6, 98-160 Sędziejowice (w sekretariacie UG).
Termin składania:
- w ciągu 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie obowiązku opłaty lub wysokość opłat.
- w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych będących podstawą
ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Załączniki:
Pobierz plik (deklaracja.pdf)Deklaracja[ ]1579 kB2022-04-15 08:39
Pobierz plik (XLI.322.22.pdf)Uchwała w sprawie wzoru deklaracji[ ]369 kB2022-04-15 08:38
Pobierz plik (XXXVII.282.21.pdf)Uchwała w sprawie ustalenia stawki opłaty[ ]169 kB2022-05-31 06:15

odpady Harmonogram odbioru odpadów na rok 2021 r. - GMINA SĘDZIEJOWICE