Gospodarka odpadami

Pojazd odbierający odpady

Harmonogram odbioru odpadów na terenie gminy Sędziejowice na 2023 rok.

 

Załączniki:
Pobierz plik (Odpady 2023-strona001.pdf)Rososza, Pruszków ul.: Dębowa, Główna, Górna, Leśna, Parkowa, Polna, Sieradzka [ ]314 kB2022-12-27 07:45
Pobierz plik (Odpady 2023-strona002.pdf)Bilew, Marzenin ul.: Bilewska, Boczna, Cicha, Jasna, Kręta, Łaska, Ostatnia, Pia[ ]290 kB2022-12-27 07:46
Pobierz plik (Odpady 2023-strona003.pdf)Kustrzyce, Wrzesiny, Marzenin ul.: Polna, Wrzesińska, Zaciszna, Zielona, Podrzec[ ]300 kB2022-12-27 07:47
Pobierz plik (Odpady 2023-strona004.pdf)Dobra, Kamostek, Lichawa[ ]318 kB2022-12-27 07:47
Pobierz plik (Odpady 2023-strona005.pdf)Grabia, Grabia Trzecia[ ]335 kB2022-12-27 07:47
Pobierz plik (Odpady 2023-strona006.pdf)Grabica, Stare Kozuby[ ]346 kB2022-12-27 07:48
Pobierz plik (Odpady 2023-strona007.pdf)Grabno, Korczyska, Osiny, Siedlce, Wola Wężykowa, Zamość[ ]350 kB2022-12-27 07:48
Pobierz plik (Odpady 2023-strona008.pdf)Sędziejowice ul.: Dolna, Krótka, Łódzka, Powstańców 1863 r., Rolnicza, Słoneczna[ ]329 kB2022-12-27 07:49
Pobierz plik (Odpady 2023-strona009.pdf)Sobiepany[ ]315 kB2022-12-27 07:49
Pobierz plik (Odpady 2023-strona010.pdf)Niecenia, Wola Marzeńska[ ]293 kB2022-12-27 07:50
Pobierz plik (Odpady 2023-strona011.pdf)Nowe Kozuby, Podule, Stare Kozuby nr 69[ ]331 kB2022-12-27 07:50
Pobierz plik (Odpady 2023-strona012.pdf)Żagliny[ ]319 kB2022-12-27 07:50
Pobierz plik (Odpady 2023-strona013.pdf)Brody, Brzeski, Sędziejowice – Kolonia [ ]323 kB2022-12-27 07:51
Pobierz plik (Odpady 2023-strona014.pdf)Miejsca trudnodostępne[ ]263 kB2022-12-27 07:51
Pobierz plik (Odpady 2023-strona015.pdf)Sędziejowice ul.: Leśna[ ]305 kB2022-12-27 07:52
Pobierz plik (Odpady 2023-strona016.pdf)Przymiłów[ ]329 kB2022-12-27 07:52
Pobierz plik (Odpady 2023-strona017.pdf)Sędziejowice ul.: Kolejowa, Południowa[ ]318 kB2022-12-27 07:52
Kobieta segregująca odpady domowe

Od stycznia tego roku, podczas każdorazowego odbioru odpadów, kontrolowana jest ich segregacja. Pracownicy firmy wywozowej sprawdzają pojemniki i worki do selektywnej zbiórki pod kątem gromadzenia w nich odpadów niezgodnie z zasadami segregacji. Za łamanie zasad naliczana będzie podwyższona opłata. Nieprawidłowości stwierdzono już w ponad stu przypadkach.

Prawidłowa segregacja ma wpływ na ilość odpadów zmieszanych. Co do zasady, im jest ich więcej, tym koszty ponoszone przez Gminę są wyższe. W myśl przepisów, Gmina nie może dotować odbioru odpadów, a koszty muszą być podzielone pomiędzy mieszkańców. Jeśli koszty Gminy rosną, również opłata pobierana od mieszkańców musi iść w górę.

Ponadto Gminy zobowiązane są do osiągnięcia określonych poziomów recyklingu masy odpadów komunalnych. Te poziomy rosną z roku na rok. Za brak ich osiągnięcia na Gminy będą nakładane wysokie kary finansowe. Te kary również wpłyną bezpośrednio na wzrost opłat pobieranych od mieszkańców.

Przepisy zostały tak skonstruowane, aby segregacja odpadów się opłacała, a w zasadzie tak, aby brak segregacji był bardzo nieopłacalny. Dlatego na terenie gminy prowadzone są kontrole.

Selektywna zbiórka odpadów komunalnych dotyczy wszystkich właścicieli nieruchomości i jest obowiązkowa. W przypadku stwierdzenia nieselektywnego zbierania odpadów bądź innego przypadku niewłaściwego umieszczenia odpadów w pojemnikach lub workach, odpady przyjmowane są, jako odpady komunalne zmieszane. Właściciel nieruchomości powiadomiony zostaje o naruszeniu zasad segregacji.

Powiadomienie następuje poprzez przylepienie na pojemniku czerwonej nalepki z informacją kiedy i jaką nieprawidłowość stwierdzono. Dwa kolejne, następujące po sobie powiadomienia lub trzykrotne, w ciągu sześciu miesięcy, skutkować będą wszczęciem postępowania administracyjnego w celu naliczenia wyższej opłaty. Obecnie wynosi ona 60 zł za osobę miesięcznie.

 

Załączamy poradnik jak prawidłowo segregować odpady.

Załączniki:
Pobierz plik (Jak_segregowac.pdf)Jak_segregowac.pdf[ ]1297 kB2021-10-07 11:58
Tapczan przy drodze.

Urząd Gminy Sędziejowice ogłasza zbiórkę odpadów wielkogabarytowych. W drugiej połowie października będzie okazja by pozbyć się zalegających mebli, złomu metalowego, czy zużytych urządzeń elektrycznych.

Zbiórkę przeprowadzi firma EKO-REGION Sp. z o.o., której pracownicy bezpośrednio sprzed posesji zabiorą:

odpady wielkogabarytowe (elementy mebli, meble tapicerowane, dywany, wykładziny, okna);

metale (złom metalowy);

zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne (telewizory, monitory, pralki, odkurzacze, drukarki, radia, lodówki);

zużyte opony;

odpady ulegające biodegradacji (listwy drewniane, powiązane gałęzie).

 

Harmonogram:

21 PAŹDZIERNIKA 2021 r.

Grabno, Korczyska, Osiny, Siedlce, Wola Wężykowa, Zamość


22 PAŹDZIERNIKA 2021 r.

Grabica, Nowe Kozuby, Podule, Stare Kozuby, Żagliny


25 PAŹDZIERNIKA 2O21 r.

Brody, Brzeski, Sędziejowice ulice: Krótka, Słoneczna, Powstańców 1863 r., Rolnicza, Sędziejowice - Kolonia, Sobiepany


26 PAŹDZIERNIKA 2021 r.

Dobra, Kamostek, Sędziejowice ulice: Dolna, Kolejowa, Leśna, Łódzka, Wieluńska, Południowa


27 PAŹDZIERNIKA 2021 r.

Grabia, Grabia Trzecia, Kustrzyce, Lichawa, Przymiłów, Wrzesiny


28 PAŹDZIERNIKA 2021 r.

Bilew, Marzenin, Wola Marzeńska


29 PAŹDZIERNIKA 2021 r.

Pruszków, Niecenia, Rososza.

 

Odpady będą odbierane od godz. 6:00 rano. Należy wystawić je w miejscu widocznym przed wejściem na teren nieruchomości, w taki sposób by nie utrudniały ruchu pieszych i pojazdów.

Uwaga: Zbiórka nie obejmuje odpadów powstałych w trakcie prowadzonej działalności gospodarczej przez podmioty gospodarcze. W przypadku, gdy wystawione odpady nie będą odpowiadać rodzajom odpadom w/w, nie zostaną odebrane.

Grafika z hasłem "Sprzątnijmy Gminę Sędziejowice".

Wraca akcja SprzątnijMY Gminę Sędziejowice. W ubiegłym roku w 15 sołectwach gminy zebraliśmy 50m3 odpadów. W tym roku zakaszemy rękawy od 26 czerwca. Akcja potrwa dwa tygodnie.

Scenariusz jest znany z ubiegłego roku. Urząd Gminy czeka na zgłoszenia sołectw, którym zapewnia rękawice ochronne i worki na odpady. Na zgłoszenia czekamy do 25 czerwca. Po sprzątaniu w sołectwach, do akcji włączy się Gminna Jednostka Usług Komunalnych, która odbierze zebrane śmieci.

- Plan jest prosty, ale jego realizacja wymaga zaangażowania mieszkańców. O ich motywację się nie martwię. Już w pierwszej edycji bezdyskusyjnie udowodnili jak ważna dla nich jest estetyka gminy i dobry stan środowiska naturalnego – mówi Dariusz Cieślak, wójt Gminy Sędziejowice. - Gmina Sędziejowice to nasz wspólny dom i ponownie zrobimy w nim „późnowiosenne porządki” - dodaje Cieślak.

Zgłoszenia i ustalenie terminu odbioru worków pod numerem tel. 43 677 11 46, lub mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Formularz zgłoszeniowy w załączniku

Załączniki:
Pobierz plik (Formularz zgloszeniowy_2021.pdf)Formularz zgloszeniowy_2021.pdf[ ]914 kB2021-06-11 07:13
Pojazd odbierający odpady

Od 1 czerwca 2021 roku na terenie Gminy Sędziejowice obowiązywać będą nowe stawki opłat za odbiór odpadów. Rosnące koszty spowodowały, że stawka podstawowa wzrośnie do 30 zł miesięcznie od osoby, a opłata podwyższona wyniesie 60 zł.


Podwyżka była wspólną decyzją Wójta i Rady Gminy Sędziejowice, a Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty została przyjęta jednogłośnie podczas sesji 29 kwietnia 2021 r. 

Uchwała obowiązuje właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Sędziejowice. Opłata podwyższona – 60 zł miesięcznie od osoby obowiązuje  w przypadku nie wypełniania obowiązku selektywnego zbierania odpadów i stanowi dwukrotność opłaty podstawowej.

Właściciele nieruchomości, którzy kompostują bioodpady we własnym kompostowniku nadal mogą liczyć na zniżkę w wysokości 1 zł miesięcznie.

Opłatę należy wpłacać bez wezwania na indywidualne konto bankowe, w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy.

Każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej, dla której stawka opłaty uległa zmianie otrzyma zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej na podstawie danych wskazanych w dotychczasowej deklaracji.

Właściciel  nieruchomości uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu.
Mieszkańcy nie mają obowiązku składania nowych deklaracji, z wyjątkiem:

1) właścicieli nieruchomości, wobec których została wydana decyzja określająca (art. 6o Ustawy o utrzymaniu czystości porządku w gminach);

2) właścicieli nieruchomości, którzy są zobowiązani do złożenia pierwszej deklaracji bądź składają zmianę lub korektę danych zawartych w uprzednio złożonej deklaracji, w terminie do 10 dnia od daty zaistnienia zmiany;

3) właścicieli nieruchomości, którzy kompostują bioodpady w przydomowym kompostowniku i chcą skorzystać z ulgi w opłacie za odpady. Skorzystanie z niższej stawki za odpady oznacza, że bioodpady nie będą odbierane przez firmę wywozową oraz nie będzie możliwości oddania tych odpadów do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Wszystkie bioodpady muszą zostać zagospodarowane w przydomowym kompostowniku.

 

Załączniki:
Pobierz plik (Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych na 2021r.pdf)Deklaracja [ ]1122 kB2021-05-31 10:34