Sofa w lesie

Urząd Gminy Sędziejowice ogłasza zbiórkę odpadów wielkogabarytowych. Od 18 października będzie okazja by pozbyć się zalegających mebli, złomu metalowego, czy zużytych urządzeń elektrycznych.

Zbiórkę przeprowadzi firma EKO-REGION Sp. z o.o., której pracownicy bezpośrednio sprzed posesji zabiorą:

• odpady wielkogabarytowe (elementy mebli, meble tapicerowane, dywany, wykładziny, okna);
• metale (złom metalowy);
• zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne (telewizory, monitory);
• zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne (pralki, odkurzacze, drukarki, radia);
• urządzenia zawierające freony (lodówki);
• zużyte opony;
• odpady ulegające biodegradacji (listwy drewniane, powiązane gałęzie).

 

UWAGA! Odpady odbierane będą bezpośrednio sprzed posesji mieszkańców od godziny 6:00. Odpady należy wystawić w miejscu widocznym przed wejściem na teren nieruchomości, w taki sposób by nie powodowały zakłóceń w ruchu pieszych i pojazdów.

 

Harmonogram:

18 PAŹDZIERNIKA 2023 r.
Grabno, Grabica, Korczyska, Osiny, Siedlce, Wola Wężykowa, Zamość.

19 PAŹDZIERNIKA 2023 r.
Brzeski, Nowe Kozuby, Podule, Sobiepany, Stare Kozuby, Żagliny.

20 PAŹDZIERNIKA 2023 r.
Brody, Lichawa, Sędziejowice ulice: Dolna, Kolejowa, Krótka, Leśna, Łódzka, Południowa, Powstańców 1863 r., Rolnicza, Słoneczna, Wieluńska, Sędziejowice - Kolonia.

23 PAŹDZIERNIKA 2023 r.
Grabia, Grabia Trzecia, Dobra, Kamostek, Pruszków, Przymiłów.

24 PAŹDZIERNIKA 2023 r.
Bilew, Kustrzyce, Marzenin, Niecenia, Wola Marzeńska, Wrzesiny, Rososza.