Ludzie godni

Biała lilia na czarnym tle

Panu Grzegorzowi Brożyńskiemu

Dyrektorowi

Gminnego Ośrodka Kultury w Sędziejowicach

wyrazy głębokiego żalu i współczucia

z powodu śmierci

MAMY

składają

Wójt Gminy z Pracownikami Urzędu Gminy Sędziejowice
i Kierownikami jednostek gminnych

Przewodniczący i Radni Rady Gminy Sędziejowice oraz Sołtysi

Andrzej Syska trzymający szarfę wyścigu kolarskiego

Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy informację, że zmarł Andrzej Syska. Odszedł bliski nam popularyzator sportu, prawdziwy przyjaciel naszej gminy. Dyrektor Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego "Po Ziemi Łódzkiej", który, dzięki jego zaangażowaniu, od kilku lat rozpoczynał się na terenie Gminy Sędziejowice.

Andrzej Syska był założycielem i wieloletnim prezesem Stowarzyszenia Akcja dla Kolarstwa. W przeszłości przewodniczył Powiatowej Radzie Sportu, zaangażowany był w niezliczoną ilość kolarskich aktywności.

Odszedł 8 marca, w wieku 66 lat. Msza żałobna odbędzie się w sobotę 13 marca, w kościele pw. Wniebowzięcia N.M.P. w Kolumnie. Spocznie na cmentarzu parafialnym w Kolumnie.