Oficjalny serwis internetowy Gminy Sędziejowice
Ogłoszenie - Odnawialne źródła energii pompy ciepła fotowoltaika dotacje unijne 85% PDF Drukuj Email
Wpisany przez Marek   
wtorek, 15 maja 2018 09:00

Odbierz 85% dofinansowania na zakup i montaż
pompy ciepła w technologii powietrze woda
lub na zakup i montaż pieca zeroemisyjnego 5 klasy.


Dofinansowanie organizuje Fundacja Dar Oze całkowicie w oparciu o
Działanie RPO 4.3 Ochrona powietrza / 4.3.2 Ochrona powietrza, RPO Łódzkiego


Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane
likwidacją starego pieca na węgiel,które planują montaż pompy ciepła,
lub/i pieca zeroemisyjnego 5 klasy.

Poprawiony: środa, 16 maja 2018 09:04
 
W gminie Sędziejowice uczczono 73. rocznicę zwycięstwa PDF Drukuj Email
Wpisany przez Marek   
wtorek, 08 maja 2018 11:55

8 maja br. przed obeliskiemupamiętniającym dziewięciu rozstrzelanych w 1941 r. Polaków przez niemieckich najeźdźców w lesie w Woli Marzeńskiej ks. prob. Jerzy Dominowski z parafii w Marzeninie odprawił mszę świętą polową w intencji tychofiar oraz wszystkich poległych za Ojczyznę podczas II wojny światowej w 73. rocznicę jej zakończenia.Uroczystość ta wpisuje się także w obchody Narodowego Dnia Zwycięstwa i 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości. We mszy uczestniczyli mieszkańcy okolicznych wsi, uczniowie ze szkół z Marzeninie i Sędziejowicach wraz z dyrektorami i wychowawcami, szkolne oraz strażackie poczty sztandarowe z OSP w Marzeninie i Pruszkowie, radni oraz kierownicy jednostek gminnych. Złożono wiązanki biało-czerwonych kwiatów  oraz zapalono znicze. WójtJerzy Kotarski podziękował księdzu oraz społeczności Pruszkowa i Woli Marzeńskiej za przygotowywanie zgodnie z wieloletnią tradycją polowego ołtarza. Podkreślił znaczenie uroczystości do podtrzymywania pamięci i wychowania patriotycznego dla uczestniczących  w  niej licznie zgromadzonych dzieci i młodzieży oraz mieszkańców gminy.

Poprawiony: wtorek, 08 maja 2018 12:45
 
OBWIESZCZENIE PDF Drukuj Email
Wpisany przez Adam   
poniedziałek, 07 maja 2018 12:00

herb-ugs-malyObwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Sędziejowice wraz z prognozami oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) oraz art. 39 i art. 40 oraz w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu oraz o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją projektów:

  1. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych we wsi Dobra, gmina Sędziejowice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, opracowanego na podstawie uchwały Nr XXVIII/215/17 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 30 marca 2017 r.,

  2. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych we wsi Marzenin, gmina Sędziejowice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, opracowanego na podstawie uchwały Nr XXVIII/218/17 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 30 marca 2017 r.,

  3. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych we wsiach Osiny i Żagliny, gmina Sędziejowice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, opracowanego na podstawie uchwały Nr XXVIII/219/17 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 30 marca 2017 r.,

  4. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych we wsiach Przymiłów i Kustrzyce, gmina Sędziejowice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, opracowanego na podstawie uchwały Nr XXVIII/223/17 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 30 marca 2017 r.,

  5. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych we wsi Siedlce, gmina Sędziejowice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, opracowanego na podstawie uchwały Nr XXVIII/225/17 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 30 marca 2017 r.,

  6. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych we wsi Sobiepany - część wschodnia, gmina Sędziejowice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, opracowanego na podstawie uchwały Nr XXVIII/226/17 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 30 marca 2017 r.,

  7. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych we wsi Wrzesiny, gmina Sędziejowice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, opracowanego na podstawie uchwały Nr XXVIII/227/17 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 30 marca 2017 r.,

w dniach od 7 maja 2018 r. do 8 czerwca 2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Sędziejowicach, ul. Wieluńska 6, 98-160 Sędziejowice, w godzinach pracy Urzędu.

 
XLI sesja Rady Gminy Sędziejowice PDF Drukuj Email
Wpisany przez Adam   
środa, 02 maja 2018 11:45

herb-ugs-malyUprzejmie informuję, że w dniu 7 maja /poniedziałek/ 2018 r. o godzinie 1300 odbędzie się XLI sesja Rady Gminy Sędziejowice w sali A Urzędu Gminy Sędziejowice.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwał:

          1/ w sprawie zmniejszenia liczby drzew w alei przydrożnej stanowiącej pomnik przyrody;

          2/ w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Sędziejowice na lata 2018-2025;

          3/ w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2018 r.;

          4/ w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego.

      4. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Dariusz Cieślak

 
Przerwy w dostawie energii elektrycznej w RE Sieradz PDF Drukuj Email
Wpisany przez Adam   
środa, 02 maja 2018 00:00

pgePGE DYSTRYBUCJA S.A. ODDZIAŁ ŁÓDŹ

 Rejon Energetyczny Sieradz informuje swoich odbiorców o planowych przerwach w dostawie energii elektrycznej dla miejscowości zasilanych z niżej wymienionych stacji transformatorowych:

11.05.2018r. godz. 10-13 Marzenin (stacja 3-1527) za torami od strony Swędzieniejowic

11.05.2018r. godz. 12-16 Marzenin (stacja 3-1513) ul. Bilewska, Cicha, Jasna, Łaska, Piaskowa, Wodna

Poprawiony: środa, 02 maja 2018 11:51
 
43 Rajd im. Łuki Bakowicza szlakiem powstańców 1863 roku po gminie Sędziejowice PDF Drukuj Email
Wpisany przez Adam   
wtorek, 24 kwietnia 2018 10:33

DSCN145421 kwietnia br. czcząc 100 - rocznicę odzyskania niepodległości i 155. rocznicę Bitwy pod Sędziejowicami, na terenie gminy Sędziejowice odbył się 43 Rajd im. Łuki Bakowicza.

Tegoroczna impreza przebiegała następującym szlakiem: Sędziejowice, Stare i Nowe Kozuby, Podule, Sobiepany, Brody, Grabia, Emilianów. Zakończenie rajdu miało miejsce w parku na terenie Zespołu Szkół Rolniczych w Sędziejowicach.

Myślą przewodnią uczestników rajdu było uczczenie miejsc pamięci powstańców 1863 r. jak i innych miejsc pamięci poległych za Ojczyznę.

Organizatorami rajdu byli: PTTK Oddział w Sieradzu, Gmina Sędziejowice, Gminny Ośrodek Kultury w Sędziejowicach, Nadleśnictwo Kolumna oraz Zespół Szkół Rolniczych w Sędziejowicach.

Poprawiony: wtorek, 24 kwietnia 2018 10:54
 
Złote Gody w Gminie Sędziejowice PDF Drukuj Email
Wpisany przez Adam   
poniedziałek, 23 kwietnia 2018 14:09

WP 20180417 12 17 40 ProW dniu 17 kwietnia 2018 r. w Urzędzie Stanu Cywilnego w Sędziejowicach odbyła się uroczystość wręczenia medali za długoletnie pożycie dla par małżeńskich z gminy Sędziejowice.

Diamentowe Gody świętowali Łucja i Tadeusz Waliccy z Wrzesin.

Złote Gody świętowali: Janina i Edward Grzybińscy z Pruszkowa, Mirosława i Jan Sobieraj z Kustrzyc, Janina i Lechosław Górowscy z Marzenina, Krystyna i Władysław Sobala z Sędziejowic oraz Nina i Stanisław Wdowińscy z Pruszkowa.

Aktu dekoracji w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dokonał Wójt Gminy Sędziejowice-Jerzy Kotarski. W imieniu całej lokalnej społeczności Wójt Gminy Sędziejowice pogratulował parom długoletniego stażu i życzył  długich  lat życia w zdrowiu i rodzinnym szczęściu. Parom małżeńskim wręczono medale za długoletnie pożycie małżeńskie, pamiątkowe dyplomy oraz kwiaty.

Poprawiony: poniedziałek, 23 kwietnia 2018 14:16
 
Ogłoszenie PDF Drukuj Email
Wpisany przez Adam   
poniedziałek, 23 kwietnia 2018 13:14

IMG 20180423 0001

 
Kampania informacyjna PDF Drukuj Email
Wpisany przez Adam   
poniedziałek, 23 kwietnia 2018 12:58

Szanowni Państwo,

z upoważnienia Wiceprezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Pani Doroty Karczewskiej, zwracam się z prośbą o włączenie się w kampanię informacyjną Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, której celem jest ostrzeżenie starszych osób przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi.

Skala problemu jest duża – wzrasta liczba zachowań przedsiębiorców ukrywających cel handlowy oraz wprowadzających konsumentów w błąd podczas zawierania umów poza lokalem, czyli na pokazach lub w domach. Dotyczy to zakupów garnków, pościeli lub urządzeń medycznych, czy też sprzedaży usług telekomunikacyjnych, dostarczania gazu lub prądu. Często konsumenci ponoszą przy tym poważne straty finansowe, zaciągając wysokie zobowiązania kredytowe, bądź płacąc karę umowną z tytułu zerwania umowy z dotychczasowym dostawcą usług. Co ważne, problem dotyczy przede wszystkim seniorów, na ogół ufnych i mniej skłonnych do skarżenia się na oszustwo.

Poprawiony: poniedziałek, 23 kwietnia 2018 13:02
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 10 z 126
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
DEKLARACJA - ODPADY
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Dziennik Ustaw
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
Monitor Polski
Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski
Reklama
Reklama
Reklama

Ostatnie komentarze

Odsłon od 2008 r.

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDzisiaj1083
mod_vvisit_counterWczoraj3714
mod_vvisit_counterTen tydzień10390
mod_vvisit_counterPoprzedni tydzień14334
mod_vvisit_counterTen miesiąc28516
mod_vvisit_counterPoprzedni miesiąc24513
mod_vvisit_counterWszystkich2303666

Aktualnie: gości 15, 
botów 2 połączonych
Twoje IP: 34.203.245.76
 , 
Dziś: Sty 16, 2019