Oficjalny serwis internetowy Gminy Sędziejowice
W gminie Sędziejowice uczczono 73. rocznicę zwycięstwa PDF Drukuj Email
Wpisany przez Marek   
wtorek, 08 maja 2018 11:55

8 maja br. przed obeliskiemupamiętniającym dziewięciu rozstrzelanych w 1941 r. Polaków przez niemieckich najeźdźców w lesie w Woli Marzeńskiej ks. prob. Jerzy Dominowski z parafii w Marzeninie odprawił mszę świętą polową w intencji tychofiar oraz wszystkich poległych za Ojczyznę podczas II wojny światowej w 73. rocznicę jej zakończenia.Uroczystość ta wpisuje się także w obchody Narodowego Dnia Zwycięstwa i 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości. We mszy uczestniczyli mieszkańcy okolicznych wsi, uczniowie ze szkół z Marzeninie i Sędziejowicach wraz z dyrektorami i wychowawcami, szkolne oraz strażackie poczty sztandarowe z OSP w Marzeninie i Pruszkowie, radni oraz kierownicy jednostek gminnych. Złożono wiązanki biało-czerwonych kwiatów  oraz zapalono znicze. WójtJerzy Kotarski podziękował księdzu oraz społeczności Pruszkowa i Woli Marzeńskiej za przygotowywanie zgodnie z wieloletnią tradycją polowego ołtarza. Podkreślił znaczenie uroczystości do podtrzymywania pamięci i wychowania patriotycznego dla uczestniczących  w  niej licznie zgromadzonych dzieci i młodzieży oraz mieszkańców gminy.

Poprawiony: wtorek, 08 maja 2018 12:45
 
OBWIESZCZENIE PDF Drukuj Email
Wpisany przez Adam   
poniedziałek, 07 maja 2018 12:00

herb-ugs-malyObwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Sędziejowice wraz z prognozami oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) oraz art. 39 i art. 40 oraz w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu oraz o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją projektów:

  1. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych we wsi Dobra, gmina Sędziejowice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, opracowanego na podstawie uchwały Nr XXVIII/215/17 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 30 marca 2017 r.,

  2. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych we wsi Marzenin, gmina Sędziejowice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, opracowanego na podstawie uchwały Nr XXVIII/218/17 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 30 marca 2017 r.,

  3. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych we wsiach Osiny i Żagliny, gmina Sędziejowice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, opracowanego na podstawie uchwały Nr XXVIII/219/17 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 30 marca 2017 r.,

  4. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych we wsiach Przymiłów i Kustrzyce, gmina Sędziejowice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, opracowanego na podstawie uchwały Nr XXVIII/223/17 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 30 marca 2017 r.,

  5. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych we wsi Siedlce, gmina Sędziejowice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, opracowanego na podstawie uchwały Nr XXVIII/225/17 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 30 marca 2017 r.,

  6. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych we wsi Sobiepany - część wschodnia, gmina Sędziejowice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, opracowanego na podstawie uchwały Nr XXVIII/226/17 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 30 marca 2017 r.,

  7. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych we wsi Wrzesiny, gmina Sędziejowice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, opracowanego na podstawie uchwały Nr XXVIII/227/17 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 30 marca 2017 r.,

w dniach od 7 maja 2018 r. do 8 czerwca 2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Sędziejowicach, ul. Wieluńska 6, 98-160 Sędziejowice, w godzinach pracy Urzędu.

 
XLI sesja Rady Gminy Sędziejowice PDF Drukuj Email
Wpisany przez Adam   
środa, 02 maja 2018 11:45

herb-ugs-malyUprzejmie informuję, że w dniu 7 maja /poniedziałek/ 2018 r. o godzinie 1300 odbędzie się XLI sesja Rady Gminy Sędziejowice w sali A Urzędu Gminy Sędziejowice.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwał:

          1/ w sprawie zmniejszenia liczby drzew w alei przydrożnej stanowiącej pomnik przyrody;

          2/ w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Sędziejowice na lata 2018-2025;

          3/ w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2018 r.;

          4/ w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego.

      4. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Dariusz Cieślak

 
Przerwy w dostawie energii elektrycznej w RE Sieradz PDF Drukuj Email
Wpisany przez Adam   
środa, 02 maja 2018 00:00

pgePGE DYSTRYBUCJA S.A. ODDZIAŁ ŁÓDŹ

 Rejon Energetyczny Sieradz informuje swoich odbiorców o planowych przerwach w dostawie energii elektrycznej dla miejscowości zasilanych z niżej wymienionych stacji transformatorowych:

11.05.2018r. godz. 10-13 Marzenin (stacja 3-1527) za torami od strony Swędzieniejowic

11.05.2018r. godz. 12-16 Marzenin (stacja 3-1513) ul. Bilewska, Cicha, Jasna, Łaska, Piaskowa, Wodna

Poprawiony: środa, 02 maja 2018 11:51
 
43 Rajd im. Łuki Bakowicza szlakiem powstańców 1863 roku po gminie Sędziejowice PDF Drukuj Email
Wpisany przez Adam   
wtorek, 24 kwietnia 2018 10:33

DSCN145421 kwietnia br. czcząc 100 - rocznicę odzyskania niepodległości i 155. rocznicę Bitwy pod Sędziejowicami, na terenie gminy Sędziejowice odbył się 43 Rajd im. Łuki Bakowicza.

Tegoroczna impreza przebiegała następującym szlakiem: Sędziejowice, Stare i Nowe Kozuby, Podule, Sobiepany, Brody, Grabia, Emilianów. Zakończenie rajdu miało miejsce w parku na terenie Zespołu Szkół Rolniczych w Sędziejowicach.

Myślą przewodnią uczestników rajdu było uczczenie miejsc pamięci powstańców 1863 r. jak i innych miejsc pamięci poległych za Ojczyznę.

Organizatorami rajdu byli: PTTK Oddział w Sieradzu, Gmina Sędziejowice, Gminny Ośrodek Kultury w Sędziejowicach, Nadleśnictwo Kolumna oraz Zespół Szkół Rolniczych w Sędziejowicach.

Poprawiony: wtorek, 24 kwietnia 2018 10:54
 
Złote Gody w Gminie Sędziejowice PDF Drukuj Email
Wpisany przez Adam   
poniedziałek, 23 kwietnia 2018 14:09

WP 20180417 12 17 40 ProW dniu 17 kwietnia 2018 r. w Urzędzie Stanu Cywilnego w Sędziejowicach odbyła się uroczystość wręczenia medali za długoletnie pożycie dla par małżeńskich z gminy Sędziejowice.

Diamentowe Gody świętowali Łucja i Tadeusz Waliccy z Wrzesin.

Złote Gody świętowali: Janina i Edward Grzybińscy z Pruszkowa, Mirosława i Jan Sobieraj z Kustrzyc, Janina i Lechosław Górowscy z Marzenina, Krystyna i Władysław Sobala z Sędziejowic oraz Nina i Stanisław Wdowińscy z Pruszkowa.

Aktu dekoracji w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dokonał Wójt Gminy Sędziejowice-Jerzy Kotarski. W imieniu całej lokalnej społeczności Wójt Gminy Sędziejowice pogratulował parom długoletniego stażu i życzył  długich  lat życia w zdrowiu i rodzinnym szczęściu. Parom małżeńskim wręczono medale za długoletnie pożycie małżeńskie, pamiątkowe dyplomy oraz kwiaty.

Poprawiony: poniedziałek, 23 kwietnia 2018 14:16
 
Ogłoszenie PDF Drukuj Email
Wpisany przez Adam   
poniedziałek, 23 kwietnia 2018 13:14

IMG 20180423 0001

 
Kampania informacyjna PDF Drukuj Email
Wpisany przez Adam   
poniedziałek, 23 kwietnia 2018 12:58

Szanowni Państwo,

z upoważnienia Wiceprezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Pani Doroty Karczewskiej, zwracam się z prośbą o włączenie się w kampanię informacyjną Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, której celem jest ostrzeżenie starszych osób przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi.

Skala problemu jest duża – wzrasta liczba zachowań przedsiębiorców ukrywających cel handlowy oraz wprowadzających konsumentów w błąd podczas zawierania umów poza lokalem, czyli na pokazach lub w domach. Dotyczy to zakupów garnków, pościeli lub urządzeń medycznych, czy też sprzedaży usług telekomunikacyjnych, dostarczania gazu lub prądu. Często konsumenci ponoszą przy tym poważne straty finansowe, zaciągając wysokie zobowiązania kredytowe, bądź płacąc karę umowną z tytułu zerwania umowy z dotychczasowym dostawcą usług. Co ważne, problem dotyczy przede wszystkim seniorów, na ogół ufnych i mniej skłonnych do skarżenia się na oszustwo.

Poprawiony: poniedziałek, 23 kwietnia 2018 13:02
 
WÓJT GMINY SĘDZIEJOWICE OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO W 2018 r. PDF Drukuj Email
Wpisany przez Adam   
piątek, 13 kwietnia 2018 07:48

herb-ugs-malyPodstawa prawna: art.11 ust.2 i art.13 ust.1 ust.2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450) uchwała Nr XXXIV/262/17  Rady Gminy Sędziejowice z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Sędziejowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok".


I.  Rodzaj zadań publicznych.
1. Zadanie pod nazwą: "Organizacja imprez kulturalnych o charakterze gminnym mających znaczenie dla działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych".
2. Zadanie pod nazwą: "Upowszechnianie i promocja twórczości kulturalno - artystycznej".

Poprawiony: piątek, 13 kwietnia 2018 07:54
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 7 z 123
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
NOWA DEKLARACJA - ODPADY
Nowa deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z dniem 1 stycznia 2016r.
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Dziennik Ustaw
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
Monitor Polski
Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski
Reklama
Reklama
Reklama

Ostatnie komentarze

Odsłon od 2008 r.

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDzisiaj464
mod_vvisit_counterWczoraj220
mod_vvisit_counterTen tydzień464
mod_vvisit_counterPoprzedni tydzień1836
mod_vvisit_counterTen miesiąc6023
mod_vvisit_counterPoprzedni miesiąc6614
mod_vvisit_counterWszystkich2240316

Aktualnie: gości 9 połączonych
Twoje IP: 54.162.118.107
 , 
Dziś: Paź 21, 2018