Oficjalny serwis internetowy Gminy Sędziejowice
Projekt "Nowe szanse" PDF Drukuj Email
Wpisany przez Marek   
poniedziałek, 06 czerwca 2011 13:45

open5_nowe_szanse2Informujemy, że Łódzka Akademia Przedsiębiorczości realizuje projekt "Nowe Szanse”. Ma on na celu przygotowanie 40 mieszkańców i mieszkanek województwa łódzkiego do powrotu na rynek pracy. Projekt jest realizowany w ramach działania 8.1.2 PO Kapitał Ludzki i ma na celu przeciwdziałanie negatywnym skutkom kryzysu gospodarczego. Bezpłatne szkolenia, warsztaty, porady psychologów i doradców zawodowych to tylko nieliczne spośród propozycji. Eksperci w indywidualny sposób podejdą do każdej osoby i pomogą jej odnaleźć się na nowo na rynku pracy. Ponadto nauczą uczestników jak pisać CV i list motywacyjny, zdiagnozują ich predyspozycje zawodowe i psychologiczne jak również pomogą wziąć udział w kursach przekwalifikowujących.

Oferta zawiera szkolenia:

  • dla pracowników ochrony mienia
  • dla pracowników biurowych

W indywidualnych przypadkach możliwe jest sfinansowanie innego rodzaju kursu zawodowego w zależności od diagnozy i potrzeb szkoleniowych uczestnika.
Wszystkim uczestnikom zostaną zapewnione również: materiały szkoleniowe, catering, dodatki szkoleniowe w wysokości 4 zł brutto za każdą godzinę szkoleń zawodowych.
Szczegółowe informacje oraz dokumenty rekrutacyjne znajdują się na stronie www.open5.pl

open5_nowe_szanse

Poprawiony: poniedziałek, 20 czerwca 2011 16:35
 
Red Box Camp - piłkarska szansa na sukces ... PDF Drukuj Email
Wpisany przez Marek   
czwartek, 02 czerwca 2011 10:25

Red Box Camp to obóz, w trakcie którego oprócz rozwijania piłkarskich umiejętności przewidziana jest nauka jazdy konno, wyprawa nad morze oraz łowienie ryb. Red Box Camp to szansa dla każdego młodego piłkarza na spełnienie piłkarskich marzeń - podpisania profesjonalnego kontraktu, trenowania pod okiem znanych piłkarzy, czy pojawienia się na murawie jednego ze stadionów Euro. Gwiazdy polskiej piłki wybiorą najbardziej obiecujących futbolistów, którzy odwiedzą stadion Lecha, a tam będą obserwowani przez skautów z klubów ekstraklasy.

Szczegółowe informacje dostępne sa na stronie internetowej organizatora http://redboxsoccer.com/redboxcamp.htm

Poprawiony: piątek, 17 czerwca 2011 08:39
 
WYBORY ŁAWNIKÓW PDF Drukuj Email

ugs-logo-newWYBORY ŁAWNIKÓW DO SĄDÓW POWSZECHNYCH NA KADENCJĘ 2012-2015

 

Informacja dla kandydatów na ławników

 

Zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.) i rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gminy przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. Nr 121, poz. 693) :

 

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
2) jest nieskazitelnego charakteru;
3) ukończył 30 lat;
4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania

co najmniej od roku;
5) nie przekroczył 70 lat;
6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
7) posiada co najmniej wykształcenie średnie.

 

Kandydat na ławnika do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy winien wykazać się szczególną znajomością spraw pracowniczych.

 
Przystanek Mammografia 3 w Łasku PDF Drukuj Email
Wpisany przez Marek   
wtorek, 24 maja 2011 12:42

Już w najbliższą sobotę 28 maja 2011r. zapraszamy na bezpłatne badania lekarskie dla kobiet. Bezpłatne badania i konsultacje lekarskie, w tym profilaktyka piersi czyli badanie mammograficzne będą odbywać się w ramach akcji Przystanek Mammobus 3 w Łasku, która w tym roku przeprowadzona będzie w Powiecie Łaskim.

"Przystanek MAMMOBUS 3 w Łasku" to niepowtarzalna okazja, żeby skorzystać z bezpłatnych badań mammograficznych piersi. Akcja rozpocznie się uroczystym powitaniem o godzinie 13 i trwać będzie do godziny 18. W tym czasie, na terenie Placu Lotników Łaskich 1 ustawione zostaną mammobusy, gdzie w komfortowych warunkach przeprowadzne będą badania.

Poprawiony: środa, 15 czerwca 2011 22:23
 
Ostrzeżenie meteorologiczne - BURZE PDF Drukuj Email
Wpisany przez Marek   
piątek, 20 maja 2011 13:33

BurzeOSTRZEŻENIE NR 38/II/2011 BIURA PROGNOZ METEOROLOGICZNYCH METEOSKAY SP. Z O.O. W WARSZAWIE  -  20 maja 2011 - 14:00

Zjawisko: BURZE

Stopień zagrożenia: 1

Ważność: od godz. 12:43 dnia 20-05-2011 do godz. 23:40 dnia 20-05-2011
Obszar: Województwo łódzkie
Przebieg: Prognozuje się rozwój burz podczas których wystąpią umiarkowanie silne opady deszczu o wydajności do 15l/m2 a także lokalne opady gradu do 2cm. Burzom towarzyszyć będą silne porywy wiatru dochodzące do 70km/h. Inicjacja zjawisk burzowych powinna nastąpić w godzinach po południowych i wieczornych.
Skutki: Łamanie gałęzi; ryzyko utraty życia; ryzyko wybuchu pożaru; utrudnienia komunikacyjne; zaburzenia w pracy urządzeń elektrycznych.

Poprawiony: wtorek, 24 maja 2011 13:14
 
Ogłoszenie otwartych konkursów ofert na wsparcie i wykonanie w 2011 r. zadań publicznych PDF Drukuj Email
Wpisany przez Marek   
poniedziałek, 16 maja 2011 22:35
ugs-logo-newWójt Gminy Sędziejowice ogłasza otwarte konkursy ofert na wsparcie w 2011 r. zadań publicznych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego oraz podmiotu wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i zaprasza do składania ofert w zakresie:
1) działalności sportowej prowadzonej przez stowarzyszenia w celu: poprawy warunków uprawiania sportu przez zawodników klubów sportowych, osiągnięcia wysokich wyników sportowych przez zawodników klubów sportowych, poprawy kondycji fizycznej i zdrowia mieszkańców poprzez uczestnictwo w aktywnym stylu życiapromocji sportu i aktywnego stylu życia, umożliwienia dostępu do różnorodnych form aktywności sportowej jak największej liczbie mieszkańców gminy Sędziejowice; wysokość środków publicznych przeznaczonych na ten cel - 15.000 zł.
2) zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez organizację różnych form wypoczynku letniego; wysokość środków publicznych przeznaczonych na ten cel - 20.000 zł.

Oferty należy składać do dnia 3 czerwca 2011 r. w sekretariacie Urzędu Gminy Sędziejowice, ul. Wieluńska 6 osobiście lub za pośrednictwem poczty w zamkniętej kopercie oznaczonej napisami:

1) "Konkurs ofert -
popularyzacja sportu i rekreacji wśród mieszkańców gminy Sędziejowice";

2)
"Konkurs ofert - zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez organizację różnych form wypoczynku letniego".


Ogłoszenie w załączeniu{attachments}

 
Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego PDF Drukuj Email
Wpisany przez Marek   
środa, 11 maja 2011 12:11

elektrosmieci-gmina-piasecznoW dniach 9–13 maja 2011 r. ZSO Nr 1 i UG w Sędziejowicach wraz z firmą EKO-REGION z Bełchatowa organizuje na terenie gminy zbiórkę elektrośmieci. 

W tych dniach będziecie Państwo mogli bezpłatnie oddać zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny do specjalnych kontenerów ustawionych w sześciu miejscowościach, tj. w Marzeninie, Pruszkowie, Siedlcach, Starych Kozubach, Żaglinach oraz Sędziejowicach.

Poprawiony: czwartek, 02 czerwca 2011 20:41
 
Szkolenia komputerowe dla pracowników po 45 roku życia PDF Drukuj Email
Wpisany przez Marek   
środa, 11 maja 2011 11:56


Fundacja na rzecz integracji zawodowej, społecznej oraz rozwoju przedsiębiorczości VIA

 

Zaprasza do udziału w projekcie: Po 45 roku życia klikanie? Z nami to nie jest duże wyzwanie! Szkolenia komputerowe dla pracowników po 45 roku życia” współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Priorytet 8. Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Termin realizacji projektu:

od: 2011-04-01 do: 2011-12-31

Wymagania:

Projekt jest skierowany do 48 osób, po 45 roku życia. tj. w momencie przystąpienia do projektu należy mieć ukończone 45 lat oraz być w wieku aktywności zawodowej (tj. kobiety do 60 roku życia i mężczyźni do 65 roku życia).

 

Opis projektu:

Warunkiem koniecznym uczestnictwa w Projekcie jest:
a) miejsce zamieszkania w województwie łódzkim

b) aktywność zawodowa;
c) brak lub niski poziom umiejętności komputerowych

Zajęcia trwać będą 12 godzin tygodniowo :

  • piątki - godziny popołudniowe,

  • soboty - godziny przedpołudniowe

ZAPRASZAMY CIĘ DO JEDNEJ Z CZTERECH EDYCJI1: 

EDYCJA I 27.05.2011r. – 27.08.2011r.

EDYCJA II 17.06.2011r. – 24.09.2011r.

EDYCJA III 15.07.2011r. – 15.10.2011r.

EDYCJA IV 19.08.2011r. – 19.11.2011r.

Poprawiony: poniedziałek, 30 maja 2011 11:39
 
VI Sesja Rady Gminy Sędziejowice PDF Drukuj Email
Wpisany przez Marek   
piątek, 29 kwietnia 2011 23:10

ugs-logo-newOGŁOSZENIE

Uprzejmie informuję, że w dniu 10 maja /wtorek/ 2011 r. o godzinie 10:00  odbędzie się  VI Sesja Rady Gminy Sędziejowice w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Sędziejowicach z następującym porządkiem obrad:

    1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
    2. Przyjęcie protokołu z obrad V sesji Rady Gminy.
    3. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działalności w okresie między sesjami.
    4. Informacja o działalności Wójta Gminy, Urzędu Gminy i gminnych jednostek organizacyjnych w okresie międzysesyjnym.
    5. Sprawozdanie z wykonania uchwały nr IV/21/11 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie wyboru sołtysa i członków rady sołeckiej w sołectwach gminy Sędziejowice. 
    6. Korespondencja.
    7. Interpelacje.
    8. Podjęcie uchwał w sprawie:

Poprawiony: piątek, 29 kwietnia 2011 23:31
 
<< pierwsza < poprzednia 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 następna > ostatnia >>

Strona 126 z 136
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
DEKLARACJA - ODPADY
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Dziennik Ustaw
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
Monitor Polski
Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski
Reklama
Reklama
Reklama

Ostatnie komentarze

Odsłon od 2008 r.

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDzisiaj1154
mod_vvisit_counterWczoraj1363
mod_vvisit_counterTen tydzień9832
mod_vvisit_counterPoprzedni tydzień10110
mod_vvisit_counterTen miesiąc28531
mod_vvisit_counterPoprzedni miesiąc59340
mod_vvisit_counterWszystkich2558898

Aktualnie: gości 29 połączonych
Twoje IP: 18.209.104.7
 , 
Dziś: Lip 20, 2019