Monety 1 zł i 2 zł
Grafika z napisem "Raport o stanie gminy"
Grafika z napisem "Raport o stanie gminy"
Radni w maseczkach siedzący przy stołach z tabletami przed sobą.
Logo programu Czyste Powietrze
Tapczan przy drodze.
Napowietrzna linia energetyczna.
Napowietrzna linia energetyczna.
Biała lilia na czarnym tle
Andrzej Syska trzymający szarfę wyścigu kolarskiego