Radni w maseczkach siedzący przy stołach z tabletami przed sobą.
Dłoń mężczyzny trzymającego długopis. W tle klawiatura komputera.
Deklaracja PIT-37 z wpisanym miejsce zamieszkania Gmina Sędziejowice
Stadion Gminny w Sędziejowicach z lotu ptaka.
Napowietrzna linia energetyczna.
Zmieszane odpady.
Andrzej Syska trzymający szarfę wyścigu kolarskiego