Napowietrzna linia energetyczna.
Herb Województwa Łódzkiego
Kobieta krzycząca i słowo "pszok!"