Ogłoszenia i komunikaty

herb UGS malyZapytanie cenowe na dostawę i zakup opału na potrzeby gminnych jednostek organizacyjnych

Attachments:
Download this file (Wzór Umowy 07.08.2020.odt)Wzór umowy[Wzór umowy]21 kB2020-08-07 13:26
Download this file (Zapytanie Cenowe 07.08.2020.doc)Zapytanie Cenowe 07.08.2020.doc[Zapytanie cenowe]27 kB2020-08-07 13:26

bnp20 1920x1080Nagroda Gospodarcza Województwa Łódzkiego stanowi wyróżnienie i szczególne podziękowanie dla podmiotów, które konsekwentnie budują pozytywny wizerunek Województwa Łódzkiego, osiągających najlepsze efekty ekonomiczne, realizujących innowacyjne projekty, cieszących się uznaniem w województwie łódzkim, kraju i za granicą oraz w sposób spektakularny przyczyniają się do rozwoju gospodarczego regionu łódzkiego.

Przez wszystkie dotychczasowe edycje nagradzane były podmioty, które wniosły znaczący i trwały wkład w unowocześnienie i rozwój gospodarczy województwa łódzkiego.

Organizatorem Nagrody Gospodarczej Województwa Łódzkiego „Biznes na PLUS ” jest Województwo Łódzkie.

Zapraszamy do zgłaszania swoich kandydatur poprzez stronę https://biznesnaplus.lodzkie.pl/kategorie-nagrod/ w 5 kategoriach:

1. Świadomi w biznesie- Nagroda Publiczności
2. Debiut Roku
3. Lider Innowacji
4. Edukacja dla Biznesu
5. Projekt przyszłości

Zgłoszenia potrwają do 30 września 2020 roku.

Laureaci wyłonieni zostaną 30 listopada 2020 roku.

Osoba do kontaktu:
Magdalena Dmochowska
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 42 291 97 57

LGDLokalna Grupa Działania „Dolina rzeki Grabi” informuje, że realizuje operację pt. „Dziedzictwo kulturowe „Doliny rzeki Grabi” mającą na celu zaangażowanie lokalnych twórców i koła Gospodyń Wiejskich w rozwój i promowanie obszarów działania LGD „Doliny rzeki Grabi” oraz wypromowanie tych grup i ich produktów.

Efektem realizacji operacji będzie włączenie lokalnych twórców i KGW w rozwój i promocję obszarów wiejskich z terenu działania LGD „Doliny rzeki Grabi” poprzez wydanie w nakładzie 5.000 sztuk publikacji w terminie do 15 października 2020 r.

Szacujemy, że na obszarze LGD „Dolina rzeki Grabi” tworzy około 20 lokalnych twórców oraz aktywnie działa 20 Kół Gospodyń Wiejskich. Każde z nich, angażując się w powstanie publikacji, zainwestuje nie tylko w popularyzację swojej marki, ale również w promocję całego regionu. Będziemy promować lokalne rękodzieło, oryginalne przepisy KGW i ich wyroby.

W związku z powyższym, zapraszamy do współpracy lokalnych artystów i przedstawicieli Kół Gospodyń Wiejskich z gmin. Zainteresowanych prosimy o dostarczanie drogą mailową lub osobiście materiałów niezbędnych do powstania pozycji wydawniczej – opisów działalności i zdjęć (co najmniej 10, w jak największej rozdzielczości).

Projekt będzie realizowany do 15 października 2020 r. Lokalni twórcy, artyści i KGW chętne do współpracy, prosimy o kontakt (osobisty, mailowy lub telefoniczny) do 7 sierpnia 2020 r. oraz nadesłanie/dostarczenie materiałów do 15 sierpnia 2020 r.

Osoba do kontaktu w związku z realizacją zadania:
Magdalena Binkowska
tel. 505 056 559
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

NGOMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informuje, że organizacje pozarządowe mogą korzystać z umarzalnych pożyczek finansowanych z Funduszu Pracy. Pożyczka udzielana jest na pokrycie działalności gospodarczej lub statutowej. Kwota pożyczki to maksymalnie 5 tys. zł, jednak nie może ona przekroczyć 10 proc. przychodu za poprzedni rok.

Pożyczka dla organizacji pozarządowych udzielana jest w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19. Podstawowym warunkiem jej otrzymania jest prowadzenie działalności gospodarczej lub statutowej przed dniem 1 kwietnia 2020 r. Maksymalna wysokość pożyczki dla organizacji pozarządowej to 5000 zł, jednak nie więcej niż 10% przychodów w poprzednim roku bilansowym. Oznacza to, że pożyczkę w pełnej wysokości 5000 zł, otrzymają organizacje pozarządowe, których przychód w poprzednim roku bilansowym mieścił się w przedziale pomiędzy 50 000 zł a 100 000 zł.

Aby pożyczka 5 tys. zł dla organizacji pozarządowej z Tarczy Antykryzysowej była bezzwrotna, należy spełnić jeden warunek. Warunkiem umorzenia pożyczki jest prowadzenie działalności statutowej lub gospodarczej przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki, przy czym za dzień udzielenia pożyczki uważa się dzień wypłaty środków. Po spełnieniu tego warunku, pożyczka będzie umorzona automatycznie, bez jakichkolwiek dodatkowych wniosków. Organizacja pozarządowa nie musi wykazywać żadnego spadku obrotów z działalności czy utraty dochodów. Informacja o wysokości przychodu przedstawiana jest w formie oświadczenia w samym wniosku o pożyczkę.

Wnioski wraz z załącznikiem oraz podpisaną umową można składać do odwołania w wersji elektronicznej poprzez platformę praca.gov.pl lub e-PUAP (opatrzone podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym), lub w wersji papierowej (wymagane 2 egzemplarze podpisanej umowy) wysłanej pocztą tradycyjną lub poprzez skrzynkę podawczą umieszczoną przy urzędzie.

Szczegółowe informacje w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łasku, tel. 436751743.

Wniosek i umowa dostępne do pobrania na stronie: http://lask.praca.gov.pl/