Ogłoszenia i komunikaty

herb2Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że 28 sierpnia 2020 r. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podpisała rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Rozporządzenie to zostało ogłoszone 31 sierpnia 2020 r. i obowiązuje od 1 września 2020 r. Wskazany wyżej akt prawny opublikowany został na stronie Sejmu RP pod adresem: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001494.

Nowelizacja rozporządzenia wynika z konieczności uwzględnienia możliwości zawieszenia funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna, ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną, która może zagrażać zdrowiu dzieci.

Przepisy umożliwiają dyrektorowi żłobka, osobie kierującej pracą klubu dziecięcego lub dziennemu opiekunowi, po uzyskaniu zgody odpowiednio organu prowadzącego albo podmiotu zatrudniającego dziennego opiekuna oraz pozytywnej opinii właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, czasowe ograniczenie funkcjonowania tych form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, jeżeli ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną może być zagrożone zdrowie dzieci.

Pojęcie „sytuacja epidemiologiczna” nie zostało uszczegółowione ze względu na konieczność uwzględnienia zarówno pojedynczych podejrzeń zakażeń lub samych zakażeń, jak i nagłego przyrostu liczby zakażeń nie tylko w instytucji opieki, ale i na danym obszarze
(w gminie, regionie). Wydana przez właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego pozytywna opinia wobec inicjatywy ograniczenia funkcjonowania instytucji opieki będzie uwzględniała kwestie skali zagrożenia epidemiologicznego dla lokalnej społeczności. Opinia właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego będzie dostosowana zarówno do specyfiki danej instytucji opieki, jak i sytuacji epidemiologicznej.

Zgoda i opinia mogą być wydane, poza formą pisemną, także ustnie, pisemnie w formie adnotacji, telefonicznie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności, co w przypadku konieczności szybkiego reagowania na zaistniałą sytuację epidemiologiczną, ułatwi wprowadzenie odpowiednich rozwiązań organizacyjnych. Jednocześnie treść zgody lub opinii powinna zostać docelowo utrwalona w formie protokołu, notatki, adnotacji lub w inny sposób.

Rozporządzenie daje instytucjom opieki elastyczne rozwiązanie umożliwiające ograniczenie funkcjonowania całej placówki albo tylko poszczególnych grup dzieci.

O zawieszeniu funkcjonowania placówki albo poszczególnych grup dyrektor żłobka, osoba kierująca pracą klubu dziecięcego lub dzienny opiekun będzie miał obowiązek zawiadomić odpowiednio wójta, burmistrza lub prezydenta miasta sprawującego nadzór nad tą instytucją opieki oraz rodziców dzieci objętych opieką tej placówki.

Uprzejmie proszę o możliwie jak najszybsze przekazanie tej informacji podlegającym Państwa nadzorowi instytucjom opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Bardzo proszę o opublikowanie tej informacji również na stronach internetowych Państwa urzędów.

 

Z poważaniem

DYREKTOR WYDZIAŁU ZDROWIA, RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Piotr Pietrzak

Attachments:
Download this file (pismo do gmin z inf.dot.ograniczenia funkcjonowania instytucji OP-3.pdf)pismo do gmin z inf.dot.ograniczenia funkcjonowania instytucji OP-3.pdf[Pełna treść informacji]41 kB2020-09-04 10:43

herb2OGŁOSZENIE

Urząd Gminy Sędziejowice ogłasza zbiórkę odpadów wielkogabarytowych z terenu Gminy Sędziejowice, którą przeprowadzi firma EKO-REGION Sp. z o.o. w terminie 19.10.2020 r. - 27.10.2020 r. (wg załączonego harmonogramu). Odpady odbierane będą bezpośrednio sprzed posesji mieszkańców od godziny 6:00.  Odpady należy wystawić w miejscu widocznym przed wejściem na teren nieruchomości, w taki sposób by nie powodowały zakłóceń w ruchu pieszych i pojazdów.


Podczas zbiórki odbierane będą następujące rodzaje odpadów:
    • odpady wielkogabarytowe o kodzie 20 03 07 ( elementy mebli, meble tapicerowane,   dywany, wykładziny, okna);
    • metale  (złom metalowy) o kodzie 20 01 40;
    • zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne o kodzie 20 01 35 (telewizory, monitory);
    • zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne  o kodzie 20 01 36 (pralki, odkurzacze, drukarki, radia);
    • urządzenia zawierające freony o kodzie 20 01 23 (lodówki);
    • zużyte opony o kodzie 16 01 03;
    • odpady ulegające biodegradacji o kodzie 20 02 01 (listwy drewniane, powiązane gałęzie).
      
Uwaga: Zbiórka nie obejmuje odpadów powstałych w trakcie prowadzonej działalności gospodarczej przez podmioty gospodarcze. W przypadku, gdy wystawione odpady nie będą odpowiadać rodzajom odpadów w/w, nie zostaną odebrane.

HARMONOGRAM ZBIÓRKI ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH Z TERENU GMINY SĘDZIEJOWICE

19 PAŹDZIERNIKA 2020 r.
     Grabno, Korczyska, Osiny, Siedlce, Wola Wężykowa, Zamość

20 PAŹDZIERNIKA 2020 r.
Grabica, Nowe Kozuby, Podule, Stare Kozuby, Żagliny.

21 PAŹDZIERNIKA 2020 r.
Brody, Brzeski, Sędziejowice ulice: Krótka, Słoneczna, Powstańców 1863 r., Rolnicza, Sędziejowice - Kolonia, Sobiepany.

22  PAŹDZIERNIKA 2020 r.
Dobra, Kamostek, Sędziejowice ulice: Dolna, Kolejowa, Leśna, Łódzka, Wieluńska, Południowa.

23 PAŹDZIERNIKA 2020 r.
Grabia, Grabia Trzecia, Kustrzyce, Lichawa, Przymiłów, Wrzesiny.

26 PAŹDZIERNIKA 2020 r.
Bilew, Marzenin, Wola Marzeńska.

27 PAŹDZIERNIKA 2020 r.
Pruszków, Niecenia, Rososza.

Attachments:
Download this file (Harmonogram zbiórki odpadów wielkogabarytowych .pdf)Harmonogram zbiórki odpadów wielkogabarytowych .pdf[Harmonogram zbiórek]80 kB2020-09-04 09:10

prądRejon Energetyczny Sieradz informuje swoich odbiorców o planowych przerwach w dostawie energii elektrycznej dla miejscowości zasilanych z niżej wymienionych stacji transformatorowych:


   
 
DATA ROZPOCZĘCIA DATA ZAKOŃCZENIA GODZINY OBSZAR STACJA
Łódź - Sieradz
2020-09-10 08:00 2020-09-10 15:00 7 Andrzejów
 • Dębowiec, letniska
3-0888 DĘBOWIEC 1
         
2020-09-10 08:00 2020-09-10 15:00 7 Łyszkowice 3-1779 ŁYSZKOWICE 2
         
2020-09-10 08:00 2020-09-10 15:00 7 Lutomiersk
 • ul. Zielona
 • ul. Targowa
 • ul. Sportowa
 • ul. Kościuszki
 • ul. Kopernika
 • ul. Kilińskiego
 • ul. Kątna
 • ul. Handlowa
 • ul. Głowackiego
 • pl. Jana Pawła II
 • al. Jordana
3-1204 LUTOMIERSK 1
         
2020-09-11 08:00 2020-09-11 15:00 7 Drzązna
 • gm. wróblew
3-0114 DRZĄZNA 1
         
2020-09-11 08:00 2020-09-11 15:00 7 Dąbrowa Wielka 3-1178 DĄBROWA WIELKA P.G.R.
         
2020-09-11 08:00 2020-09-11 15:00 7 Skalmierz 3-0832 SKALMIERZ 2
         
2020-09-14 08:00 2020-09-14 15:00 7 Rożdżały 3-2210 ROŻDŻAŁY 4
         
2020-09-14 08:00 2020-09-14 15:00 7 Złotniki Złotniki-Kolonia 3-1091 ZŁOTNIKI 2
         
2020-09-14 08:00 2020-09-14 15:00 7 Annów 3-0672 ANNÓW
         
2020-09-15 08:00 2020-09-15 15:00 7 Pudłówek Nowy Pudłów 3-0605 PUDŁÓWEK 3
         
2020-09-15 08:00 2020-09-15 15:00 7 Sieradz
 • pl. Plac Wojewódzki 3, 3a
Sieradz 65 3-0004
         
2020-09-15 08:00 2020-09-15 15:00 7 Borszewice Kolejowe Borszewice Kościelne 3-1253 BORSZEWICE P.K.P
         
2020-09-15 08:00 2020-09-15 15:00 7 Sieradz
 • ul. Podgórze
3-2006 MĘCKA WOLA 4
         
2020-09-15 08:00 2020-09-15 15:00 7 Zagórzyce 3-1937 ZAGÓRZYCE 2
         
2020-09-16 08:00 2020-09-16 15:00 7 Sobiepany 3-1681 SOBIEPANY 2, 3-1682 SOBIEPANY 3
         
 
Pogotowie energetyczne
991
Zapraszamy też na naszą stronę
https://www.pgedystrybucja.pl

flagaWygrajmy razem flagę z masztem dla Gminy Sędziejowice. Kancelaria Premiera ogłosiła konkurs pn. „Pod Biało-Czerwoną”.

Celem projektu jest godne upamiętnienie zwycięstwa wojsk Rzeczypospolitej nad armią bolszewicką w Bitwie Warszawskiej 1920 r. poprzez ufundowanie dla zaangażowanych gmin masztów i biało – czerwonych flag.

Żeby pomóc, wystarczy oddać swój głos w formie online. Wypełniając krótką ankietę zgodnie z instrukcją dostępną na stronie https://bialoczerwona.www.gov.pl/. Uzupełniając formularz w rubryce miejscowość proszę wpisać Sędziejowice.

Samorządy, które zbiorą odpowiednią ilość głosów – w naszym przypadku to 100 głosów, otrzymają maszt i naszą narodową flagę.

Nie warto poprzestawać na spełnieniu powyższego warunku. W trzech gminach, które osiągną największą procentowo liczbę głosów w stosunku do liczby mieszkańców gminy, przewiduje się udział Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego w uroczystości zawieszenia flagi na maszcie.

Serdecznie zachęcamy wszystkich Mieszkańców do oddania swojego głosu.

Z wyrazami szacunku,
Wójt Gminy Sędziejowice

podpis

Attachments:
Download this file (REGULAMIN_zaktualizowany_26_08_2020.pdf)REGULAMIN_zaktualizowany_26_08_2020.pdf[ ]480 kB2020-09-02 09:30