Ogłoszenia i komunikaty

Niewiele czasu zostało na rozliczenie

Dotychczas do ARiMR trafiło blisko 4 tys. sprawozdań z wydatków poniesionych w 2021 roku przez koła gospodyń wiejskich na działalność statutową. Na rozliczenie otrzymanych środków jest czas tylko do 31 stycznia 2022 roku.


W 2021 roku 10 156 kołom gospodyń wiejskich Agencja wypłaciła w ramach wsparcia działalności statutowej blisko 55,9 mln zł. Środki trzeba było wydać do końca minionego roku, a na ich rozliczenie KGW mają czas do 31 stycznia 2022 roku. Na razie do ARiMR wpłynęło blisko 4 tys. sprawozdań z realizacji otrzymanego wsparcia – najwięcej z Wielkopolski, Lubelszczyzny i Mazowsza. Prosimy, by nie czekać ze spełnieniem tego obowiązku do ostatniej chwili. Jeżeli termin złożenie sprawozdania nie zostanie dochowany, otrzymane dofinansowanie trzeba będzie zwrócić.


W 2021 roku koła liczące nie więcej niż 30 osób mogły się ubiegać o 5 tys. zł, te od 31 do 75 osób – 6 tys. zł, jeszcze liczniejsze – 7 tys. zł. Wnioski o pomoc można było składać do 30 września, a pula środków była wyższa niż w latach ubiegłych i wynosiła 70 mln zł. Od 2018 r. na działalność statutową Agencja przekazała KGW łącznie 135 mln zł.

Logo Krajowej Administracji Skarbowej

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łasku zaprasza 26.01.2022 r. (środa) na webinar dotyczący Polskiego Ładu. Tematem spotkania będą zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych obowiązujące od 01.01.2022 r. oraz zmiany w rozliczaniu składek oraz sporządzaniu dokumentów ubezpieczeniowych.

Wydarzenie jest współorganizowane z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Łodzi. Aby wziąć udział w szkoleniu należy się zarejestrować na stronie: https://bit.ly/3A6WURl

Po dokonaniu rejestracji otrzymają Państwo w wiadomości mailowej link do wydarzenia.

Spotkanie odbędzie się za pośrednictwem narzędzia Cisco Webex Meeting. Do udziału niezbędne jest posiadanie przez Państwa urządzenia z dostępem do Internetu.


Agenda:

- Zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych od 01.01.2022 roku – Urząd Skarbowy

 • Opodatkowanie dochodów małżonków i osób samotnie wychowujących dzieci
 • Nowa ulga dla osób samotnie wychowujących dzieci
 • Wspólne źródła przychodów
 • Opodatkowanie przychodów z najmu
 • Nowe zwolnienia przedmiotowe (w tym ulga na powrót, ulga dla rodzin 4+, ulga dla pracujących seniorów)
 • Ulga dla klasy średniej
 • Ulga rehabilitacyjna
 • Zmiany skali podatkowej
 • Pobór zaliczki przez płatnika

 

- Polski Ład - Zmiany w rozliczaniu składek oraz sporządzaniu dokumentów ubezpieczeniowych – Zakład Ubezpieczeń Społecznych

 • Zmiany składki zdrowotnej w ramach Polskiego Ładu:
 • Zmiana zasad ustalania podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne
 • Zmiana zasad ustalania wielokrotności składki
 • Zmiana zasad pomniejszania składki na ubezpieczenie zdrowotne do kwoty zaliczki na podatek
 • Wprowadzenie nowego zwolnienia z obowiązku opłacenia składki zdrowotnej z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności
 • Wprowadzenie zasady finansowania składki przez pracodawcę od wynagrodzeń z tytułu nielegalnego zatrudnienia oraz wynagrodzeń nieujawnionych
 • Nowy tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego - osoba powołana do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania, która z tego tytułu pobiera wynagrodzenie
 • Zmiany w rozliczaniu składek
 • Zmiany w zasiłkach od 1 stycznia 2022 r.

Herb Gminy Sędziejowice.

Urząd Gminy Sędziejowice informuje wszystkich producentów rolnych, że w terminie od dnia 1 lutego do dnia 28 lutego 2022 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do Wójta Gminy Sędziejowice o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w ramach limitu określonego na 2022 rok.


W związku z panującą pandemią, w celu zapewnienia bezpieczeństwa jak i w celu usprawnienia pracy, składane wnioski o zwrot podatku akcyzowego muszą być kompletnie wypełnione, wraz z wymaganymi dokumentami.

Wnioski będą przyjmowane przez pracowników od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7.30 – 15.30 w Urzędzie Gminy Sędziejowice w biurze podawczym.

Do wniosku należy dołączyć:

1. faktury VAT (lub ich kopie) potwierdzające zakup oleju napędowego w okresie
od 1 sierpnia 2021 r. do 31 stycznia 2022 r.

2. oświadczenie o prowadzeniu działalności rolniczej ze wskazaniem: formy prawnej beneficjenta pomocy, kategorii przedsiębiorstwa, klasy działalności- klasa PKD,

3. dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego,

4. wszystkie aktualne umowy dzierżawy, również te zarejestrowane.
Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2022 r. wynosi: 110 litrów na 1 ha użytków rolnych. Stawka zwrotu podatku akcyzowego wynosi 1,00 zł na 1 litr oleju.

Limit zwrotu podatku dla hodowców bydła ustalony został w wysokości 40-krotności stawki podstawowej na każdą dużą jednostkę przeliczeniową (DJP) bydła według stanu średniorocznego za rok poprzedzający (czyli w 2022 roku będą brane pod uwagę stany średnioroczne bydła z 2021 roku).

Wypłata kwoty zwrotu nastąpi w terminie do – 30 kwietnia 2022 r. przelewem na rachunek bankowy podany we  wniosku.

Wymagane dokumenty:
- Wzór wniosku
- Tabela do faktur
- Oświadczenie PKD + klauzula RODO

Załączniki:
Pobierz plik (OBOWIĄZEK INFORMACYJNY.odt)OBOWIĄZEK INFORMACYJNY.odt[ ]40 kB2022-01-17 13:56
Pobierz plik (tabele do faktur.odt)tabele do faktur.odt[ ]14 kB2022-01-17 13:57
Pobierz plik (Wzór_wniosku_akcyza_2019-1.pdf)Wzór_wniosku_akcyza_2019-1.pdf[ ]1490 kB2022-01-17 13:57
Logo LGD "Dolina rzeki Grabi"

Lokalna Grupa Działania "Dolina rzeki Grabi" ogłosiła pięć naborów wniosków. Można w nich pozyskać finansowanie łącznie na 4 mln zł.

 

 1. Wspieranie przedsiębiorczości (Rozwój działalności gospodarczej – utrzymanie zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw) - szczegóły

 2. Wspieranie przedsiębiorczości (Rozwój działalności gospodarczej – wspieramy tworzenie i rozwój firm) - szczegóły
   
 3. Wspieranie, tworzenie i rozwój firm (Podejmowanie działalności gospodarczej) - szczegóły

 4. Rozwój infrastruktury kulturalnej - szczegóły

 5. Rozwój infrastruktury rekreacyjnej - szczegóły