Samorząd

20W niedzielę 8 grudnia br. w Parku Centrum w Sędziejowicach odbył się pierwszy Sędziejowicki Kiermasz Bożonarodzeniowy, który przyciągnął bardzo dużą liczbę uczestników. Mieszkańcy i przybyli goście mogli poczuć magię zbliżających się świąt i zaopatrzyć we wszelkiego rodzaju przysmaki i akcesoria świąteczne.

Otwarcia dokonała szefowa KGW w Sędziejowicach Katarzyna Sobala, sołtys Sędziejowic Paweł Sobala, wójt Gminy Sędziejowice Dariusz Cieślak i proboszcz Parafii w Sędziejowicach Dariusz Chlebowski. Na blisko dwudziestu stoiskach, można było podziwiać i zakupić różnego rodzaju wyroby, m.in. miody, sery czy ciasta oraz mnóstwo dekoracji i ozdób. Stoiska wystawiły koła gospodyń wiejskich, szkoły i przedszkole, instytucje i prywatni przedsiębiorcy.

Ten przedświąteczny weekend rozpoczął się już w sobotę od warsztatów świątecznych dla dzieci zorganizowanych przez KGW w Sędziejowicach w Gminnym Ośrodku Kultury Dzieci wykonywały niepowtarzalne bożonarodzeniowe stroiki i lampiony, z których stworzyły wystawę na kiermaszu bożonarodzeniowym.

Pozostając w świątecznym nastroju, przypomnijmy, że podobne "Warsztaty Przedświąteczne dla Dzieci i Dorosłych” odbyły się już w listopadzie w sołectwie Grabno. Z kolei 7 grudnia w Bilewie zorganizowano Strażackie Mikołajki, a 8 grudnia w Sobiepanach uroczystą wigilię dla mieszkańców z udziałem wielu wspaniałych gości, których w wigilijny nastrój wprowadziły występy uczestników ze Środowiskowego Domu Samopomocy w Sędziejowicach.

1920 listopada 2019 r. delegacja Gminy Sędziejowice udała się z wizytą do przepięknego Ostrzeszowa położonego w województwie wielkopolskim. 

Wzajemne kontakty sięgają 2013 r., kiedy to w 150. Rocznicę Powstania Styczniowego 1863 r. odkryto związki uczestników wywodzących się z okolic Ostrzeszowa w zwycięskiej powstańczej bitwie pod Sędziejowicami.   Pierwszym punktem wizyty było zapoznanie się z funkcjonowaniem ostrzeszowskiej książnicy, gdzie po zwiedzeniu biblioteki odbyło się spotkanie z władzami Ostrzeszowa - burmistrzem Patrykiem Jędrowiakiem, sekretarzem Wojciechem Bąkiem oraz dyrektorką Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Ostrzeszów - Dorotą Owczarek i bibliotekarkami.

Kolejnym punktem wizyty było zwiedzanie posiadającego bogate tradycje Klasztoru Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu. Z kolei w Muzeum Regionalnym im. Wł. Golusa poznaliśmy historię Ostrzeszowa, a ze szczytu Baszty Kazimierza Wielkiego podziwialiśmy panoramę miasta. Takie wizyty są ciekawą formą wymiany doświadczeń oraz dają możliwość nawiązania współpracy w różnych dziedzinach. Gościnni gospodarze już zapowiedzieli się z rewizytą w 2020 r. – zgłosili swój udział w majowym rajdzie bibliotekarz oraz spotkaniu integracyjnym organizowanym przez sędziejowicki Środowiskowy Dom Samopomocy. Podczas wizyty naszą gminę reprezentował w imieniu wójta Dariusza Cieślaka - sekretarz Mirosław Potasiak. Uczestniczył też osobiście przewodniczący Rady Gminy Jarosław Bartczak, kierownik ŚDS Agnieszka Papuga, bibliotekarki Gminnej Biblioteki Publicznej w Sędziejowicach na czele z dyrektorką Beatą Magdziak, a także radni i sołtysi oraz czytelnicy biblioteki.

LOGO 2Gmina Sędziejowice zakończyła realizację trzech małych projektów lokalnych, współfinansowanych ze środków budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego. Otrzymano dotację celową w wysokości po 10 tys. zł na każdy projekt.

25 października (piątek) o godz. 14:00 w centrum naszej miejscowości odbyła się I debata z cyklu "Porozmawiaj o Gminie Sędziejowice przy … kawie". Jak wskazuje sama nazwa, debata miała na celu poruszenie ważnych kwestii przez zaproszonych gości, samorządy uczniowskie oraz zgromadzonych mieszkańców przy kawie.

W dniach 17-19 października odbyło się pierwsze lokalne spotkanie uczestników Akademii Samorządowej, przedsięwzięcia realizowanego wspólnie przez Fundację im. Stefana Batorego i Stowarzyszenie POLITES.

Do Sędziejowic w woj. łódzkim przyjechało 25 samorządowców z całej Polski, którzy chcą doskonalić się w swojej roli i coraz lepiej współpracować z mieszkańcami.