Siedmiu mężczyzn stojących w rzędzie prezentujących podpisana umowę

Umowa na budowę oraz przebudowę stacji uzdatniania wody w Sędziejowicach wraz z instalacjami i infrastrukturą techniczną podpisana. Firma Ekoidea Tomasz Olek z Radomia wykona prace do końca października 2022 roku.

- To jest inwestycja, na którą mieszkańcy gminy czekali od wielu lat. Jesteśmy pragmatykami i zależy nam na sprawnej realizacji zamówienia. Woda jest podstawą naszej egzystencji i trzeba mieć to cały czas na uwadze w czasie trwania prac i mam nadzieję, że na koniec będziemy, mimo że w maseczkach tego nie widać, równie uśmiechnięci, jak dziś rozpoczynając naszą współpracę – mówił podczas podpisywania umowy Dariusz Cieślak, Wójt Gminy Sędziejowice.

Ekoidea dokona modernizacji i rozbudowy istniejącego budynku stacji uzdatniania wody oraz przebudowy ujęcia wody. Prace polegać będą m.in. na wyposażeniu dwóch studni głębinowych,
montażu dwóch zbiorników terenowych o pojemności 150 tys. litrów każdy, budowie odstojnika wód popłucznych, budowie neutralizatora oraz studni bezodpływowej, montażu filtrów odżelaziania oraz odmanganiania, centralnego aeratora powietrza, przewodów technologicznych z rur ze stali kwasoodpornej oraz sprężarek i dmuchawy powietrza.

Inwestycja ma poprawić jakość wody w kranach na terenie gminy oraz zapobiec kłopotom z ciśnieniem w czasie jej największego rozbioru, czyli podczas letnich upałów. Całość prac będzie kosztowała 2,9 mln zł i jest realizowana w ramach projektu pn.: „Poprawa funkcjonowania gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Sędziejowice” z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Sfinalizowanie inwestycji jest możliwe dzięki deklaracji wsparcia przez niemal wszystkie sołectwa gminy, które przekażą na ten cel całość przysługującego funduszu sołeckiego.