Bezpieczeństwo Narodowe

Straże PożarneUG Sędziejowice

MŁODZIEŻOWA PLATFORMA ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH PDF Drukuj Email
Wpisany przez Adam   
poniedziałek, 03 czerwca 2019 12:08

1plakat MPROWZapraszamy do uczestnictwa w kursie e-learningowym i wyjeździe szkoleniowym dla uczniów szkół rolniczych, młodych rolników i domowników rolników w wieku od 16 do 35 roku życia zamieszkujących obszar woj. łódzkiego i woj. śląskiego.

Kurs e-learninigowy dostępny pod adresem: www.mprow.pl
 
Operacja pn: „Młodzieżowa Platforma Rozwoju Obszarów Wiejskich”, realizowana w ramach Planu Operacyjnego KSOW na lata 2018 – 2019, mająca na celu wymianę wiedzy pomiędzy młodymi rolnikami i podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich, służącej aktywizacji i zwiększeniu ich udziału w podejmowaniu wspólnych inicjatyw na rzecz rozwoju gospodarczego i poprawy jakości życia na obszarach wiejskich jest współfinansowana jest ze środków  Unii Europejskiej w ramach działania Pomocy Technicznej Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Przewidywanym efektem realizacji operacji będzie wzrost świadomości młodego pokolenia obszarów wiejskich na temat możliwości realizacji działań pro przedsiębiorczych w ich lokalnych środowiskach oraz wykorzystanie zdobytej wiedzy z zakresu tworzenia współpracy partnerskiej, małego przetwórstwa lokalnego, pozyskiwania funduszy wspierających aktywność na OW i prospołecznych narzędzi turystyki wiejskiej.

Partnerzy operacji:

- Gmina Szadek
- Gmina Sędziejowice
- Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie