NOWE PRZEPISY DOTYCZĄCE ZWROTU PODATKU AKCYZOWEGO PDF Drukuj Email
Wpisany przez Adam   
piątek, 11 stycznia 2019 11:59

herb-ugs-malyOd 2019 roku w związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 9 listopada 2018 r o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej obowiązują nowe zasady dotyczące zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Wielkość refundacji do zakupu paliwa rolniczego, jaka będzie przysługiwała producentowi rolnemu, będzie wynikała z ilości zużytego paliwa, liczby użytków rolnych, na jakich prowadzi produkcję rolną, rocznego limitu zużycia paliwa na 1 ha oraz stawki zwrotu akcyzy za ON. Stawka na 2019 rok wynosi
1 złoty za 1 litr ON.

Limit zwrotu podatku w 2019 r. wynosić będzie: 100,00 zł* ilość ha użytków rolnych.

Oznacza to, że rolnik w 2019 roku na każdy 1 ha użytków rolnych maksymalnie może otrzymać 100 złotych zwrotu akcyzy za paliwo rolnicze. Zwiększenie limitu o 14 złotych do roku ubiegłego.

Najistotniejsza zmiana dotyczy hodowców bydła. Będą mogli ubiegać się, poza kwotą 100 złotych do każdego hektara, również o dopłaty do paliwa wykorzystywanego przy chowie i hodowli bydła. Będzie to dodatkowe 30 litrów do dużej jednostki przeliczeniowej. Limit zwrotu podatku akcyzowego za ON będzie wyliczany jako iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 30 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych (DJP) bydła, które producent rolny posiadał w roku poprzedzającym złożenie wniosku.

Ważne: We wniosku o zwrot akcyzy za paliwo rolnicze hodowcy bydła i producenci mleka będą musieli podać średnią roczną liczbę bydła, którą posiadali w poprzednim roku. Przy składaniu wniosku trzeba będzie załączyć nie tylko faktury z zakupu oleju napędowego, ale także zaświadczenie
z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierające informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek.

Przypominamy, że pierwszym terminem składania wniosków jest okres od 1 lutego 2019 r. do 28 lutego 2019 r.

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcj rolnej

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Pobierz (Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzysty)Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystyWniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcj rolnej1566 Kb
Poprawiony: piątek, 01 lutego 2019 14:25