XXXVII sesja Rady Gminy Sędziejowice PDF Drukuj Email
Wpisany przez Adam   
czwartek, 15 lutego 2018 12:58

herb-ugs-malyUprzejmie informuję, że w dniu 22 lutego /czwartek/ 2018 r. o godzinie 1000 odbędzie się XXXVII sesja Rady Gminy Sędziejowice w Sali Gminnego Ośrodka Kultury w Sędziejowicach.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z XXXV i XXXVI sesji Rady Gminy.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działalności w okresie między sesjami.
 5. Informacja o działalności Wójta Gminy, Urzędu Gminy i gminnych jednostek organizacyjnych w okresie międzysesyjnym.
 6. Interpelacje i wnioski.
 7. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w gminie Sędziejowice;
  2. w sprawie zniesienia formy ochrony z drzewa uznanego za pomnik przyrody;
  3. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/168/09 Rady Gminy Sędziejowice z dnia29 czerwca 2009 r. w sprawie określenia zasad rozliczenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, zasad udzielania i rozmiaru obniżek oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli.
 8. Rozpatrzenie raportu o stanie środowiska w województwie łódzkim w 2016 r.
 9. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez GminęSędziejowice.
 10. Zapoznanie się ze sprawozdaniami z działalności stałych Komisji Rady Gminy Sędziejowice.
 11. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski.
 12. Wolne wnioski i informacje.
 13. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Dariusz Cieślak

Poprawiony: czwartek, 15 lutego 2018 13:01