Projekt aktywizacji społeczno-zawodowej "Lepsza przyszłość" PDF Drukuj Email
Wpisany przez Marek   
środa, 07 lutego 2018 08:52

LepszaPrzyszlosc

LepszaPrzyszlosc str2 

 

Celem projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa 200 osób (120 K i 80 M) zamieszkujących tereny wiejskie województwa łódzkiego. 
Grupa docelowa to osoby zagrożone  wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, w tym osoby bezrobotne dla których zgodnie zustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracyzostał określony III profil pomocy.
Działania realizowane w ramach Projektu:
- Indywidualna diagnoza społeczno-zawodowa z utworzeniem indywidualnej ścieżki reintegracji 
- Wsparcie o charakterze społecznym (wsparcie psychologiczne w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społecznych, grupowy trening kompetencji i umiejętności społecznych) 
-Wsparcie o charakterze zawodowym: warsztaty aktywnego poszukiwania pracy, szkolenia oraz kursy podnoszące kompetencje i kwalifikacje zawodowe, staże zawodowe,indywidualne pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe.

Źródło: krajowecentrumpracy.pl

Poprawiony: środa, 07 lutego 2018 10:18