Dotacja na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach PDF Drukuj Email
Wpisany przez Marek   
piątek, 08 grudnia 2017 08:45

7 grudnia 2017 r. została podpisana umowa Nr 61/2017/960.67 dotacji pomiędzy Wojewodą Łódzkim, a  Gminą Sędziejowice z przeznaczeniem na zakup wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej.

Łączna kwota dotacji wyniesie 11 086 zł i obejmie 2 Szkoły z terenu Gminy Sędziejowice.

W ramach dotacji planuje się wyposażenie gabinetów lekarskich w szkołach w następujący sprzęt: kozetkę, stolik zabiegowy, krzesło dla pielęgniarki, krzesło dla pacjenta, szafka przeznaczona do przechowywania leków, wyrobów medycznych i środków pomocniczych, biurko, szafka kartoteczną - przeznaczoną do przechowywania dokumentacji medycznej, wagę medyczną ze wzrostomierzem, parawan, aparat do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi z kompletem mankietów dla dzieci i dorosłych, stetoskop, tablice Snellena do badania ostrości wzroku, tablice Ishihary do badania widzenia barwnego, tablice - siatki centylowe wzrostu i masy ciała, środki do nadzorowanej grupowej profilaktyki próchnicy zębów – model do nauki higieny jamy ustnej.

25 września 2017 roku została uchwalona ustawa o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2017 r poz. 1774). Weszła w życie dnia 26 września br. Zgodnie z ww. ustawą Wojewoda przekazuje jednostkom samorządu terytorialnego dotację na zadanie własne polegające na prowadzeniu szkoły z przeznaczeniem na wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej, o którym mowa w art. 103 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.- Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz.59 i 949) w sprzęt, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w części dotyczącej warunków realizacji świadczeń gwarantowanych pielęgniarki lub higienistki szkolnej.

Zadanie jest finansowane ze środków z budżetu państwa na 2017 r. otrzymanych za pośrednictwem Wojewody Łódzkiego, który udzielił dotacji celowej na wniosek Gminy Sędziejowice w wysokości 11 086,00 zł