Wyróżnienia podczas Spotkania Noworocznego Powiatu Łaskiego 16.01.2018 r. PDF Drukuj Email
Wpisany przez Adam   
czwartek, 18 stycznia 2018 14:55

20180116 CopyPowiat Łaski uhonorował osoby związane z Gminą Sędziejowice zgłoszone przez Wójta Gminy :

Statuetką „Przyjaciel Powiatu Łaskiego” P. Andrzeja Michalaka - przedsiębiorcę (na zdjęciu wraz z małżonką Bożeną)

wyróżnieniem „za działalność społeczną” P. Beatę Magdziak - dyrektorkę Gminnej Biblioteki Publicznej w Sędziejowicach

Z własnej inicjatywy Powiat Łaski przyznał wyróżnienie „za działalność społeczną”  P. Annie Kowalczyk – sołtysowi sołectwa Grabica.

Pan Andrzej Michalak od 1993 roku prowadzi własną firmę transportową Kasi Trans Pośrednictwo  Przewozowe z siedzibą w Podulach. Systematycznie rozwija bazę transportową w zakresie drogowego transportu towarów, świadcząc usługi na terenie całej Polski. W działalności wspiera go żona Bożena i syn Paweł. Stworzył miejsca pracy dla kilku kierowców. Niezależnie od prowadzonej działalności aktywnie wspiera pod względem finansowym, rzeczowym i organizacyjnym,  lokalne inicjatywy takie jak dożynki i inne wydarzenia o zasięgu gminnym  oraz szereg przedsięwzięć podejmowanych w sołectwie Podule na rzecz mieszkańców tej miejscowości.

P. Beata Magdziak od 8 lat sprawuje funkcję dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Sędziejowicach. W tym okresie niezależnie od wzorowego wypełniania statutowych zadań biblioteki gminnej, z własnej inicjatywy podejmowała szereg wyzwań o charakterze kulturalnym, turystycznym i sportowym na rzecz społeczności gminy Sędziejowice.  Angażowała się także we wszystkie przedsięwzięcia realizowane przez Gminę Sędziejowice, w tym w organizację dożynek gminnych, dni strażaka, obchodów 150. rocznicy Powstania Styczniowego, obchodów 50-lecia Koła Łowieckiego „Leśnik” w Sędziejowicach, itp. Jej działania służą ułatwianiu dostępu szerokiej grupy mieszkańców do powszechnie rozumianej kultury, a ponadto spełniają rolę edukacyjną. Nawiązała współpracę i utrzymuje stały kontakt z kołami gospodyń wiejskich i sołtysami wsi, radnymi, strażami, osobami niepełnosprawnymi ze Środowiskowego Domu Samopomocy, Towarzystwem Społeczno-Kulturalnym Gminy Sędziejowice. Dzięki osobistemu zaangażowaniu Pani Beaty Magdziak oraz wykwalifikowanej kadry bibliotecznej zmienił się wizerunek gminnej książnicy, a udział w wielu projektach zewnętrznych pozwala na pozyskiwanie środków na poprawę bazy  placówki oraz jej merytorycznej działalności służącej wszystkim mieszkańcom. W bibliotece często organizuje konkursy, spotkania literackie, gry i zabawy, spektakle, wystawy, wycieczki, czytelnicze akcje wojewódzkie  (np. Łódzkie Czyta, SWIGOL), jak i ogólnopolskie (Odjazdowy Bibliotekarz). Potwierdzeniem sukcesów czołowe miejsca w  konkursach wojewódzkich „Działanie w Partnerstwie, Partnerstwo  w działaniu” oraz „Samorząd Przyjazny Czytelnictwu”. Organizowała i koordynowała szereg imprez, projektów, akcji pozyskując jednocześnie środki zewnętrzne, m in.: coroczne akcje Narodowego Czytania, Noc Bibliotek, 7 edycji Rajdu Rowerowego po Gminie Sędziejowice "Odjazdowy Bibliotekarz"', Konkurs Specjalny PAFW i PFDiM "25 lat samorządności  „Równać Szanse”, "Wesele Sędzieja w 1050. rocznicę Chrztu Polski" oraz spektakl tetaralny "Sędziejowe wesele", „Działaj Lokalnie "Sędziejowickie Dziedzictwo" 2015 i 2016, w ramach którego opracowano 8 nowych questów promujących walory przyrodniczo-turystyczne, zabytki i tradycje patriotyczne w gminie. Zorganizowała I Gminne Forum na Rzecz Młodych w Gminie Sędziejowice w ramach Programu Równać Szanse 2016 PAFW i PFDiM. Ukończyła roczną Szkołę Liderów PAFW. Uzyskała wysoką lokatę w konkursie DŁ Kobieta Przedsiębiorcza Województwa Łódzkiego 2015. W 2016 r. otrzymała Medal Zasłużony dla Kultury Polskiej MKIDN .

W ramach realizowanych projektów i przedsięwzięć biblioteka wydała publikacje związane z regionem, m.in. „150. rocznica Powstania Styczniowego na Ziemi Sędziejowickiej”, „Złota galeria postaci zasłużonych dla gminy Sędziejowice”, „Kapliczki i przydrożne krzyże w Gminie Sędziejowice”, „Śladami II wojny światowej – mogiła Bohaterów z 4-5 września 1939 r. w Grabnie”,  a także Questing Quiz wydany z udziałem LGD „Śladami Powstania Styczniowego 1863 r. na terenie gminy Sędziejowice” oraz „Sędziejowicki samorząd w Roku Samorządu Terytorialnego”.

Poprawiony: czwartek, 18 stycznia 2018 15:04